Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), během něhož bylo osloveno téměř 800 Čechů. Ukázal, že podíl lidí, kteří se na stáří nějakým způsobem finančně zabezpečují, se v posledních letech příliš nemění.

Největší rozdíl byl zaznamenán v roce 2012, kdy počet lidí spořících si na důchod představoval 56 procent.

Důchod od státu považuje za rozhodně dostatečný jen jeden člověk ze staCVVM

Na to, jak se budou v důchodu po finanční stránce mít, mnohem častěji myslí lidé s dobrou životní úrovní domácnosti. Je to pochopitelné, oproti lidem majícím tzv. hlouběji do kapsy, si mohou spíše dovolit dát nějakou tu korunu stranou. Na stáří tak spoří zhruba dvě třetiny z nich, ale jen necelá pětina lidí se špatnou životní úrovní domácnosti.

Nedostatku se bojí dvě třetiny Čechů

Tři z deseti oslovených se neobávají nedostatečného finančního zajištění v důchodu. Patří mezi ně především Češi s dobrou životní úrovní domácností a mladí ve věku 20 až 29 let.

Na druhou stranu strach z nedostatku financí v době, kdy už nebudou pracovat, pociťují téměř dvě třetiny oslovených (63 procent). Většinou se jedná o respondenty ve věku 30 až 59 let a ty, jejichž životní úroveň není dobrá. Zároveň mezi ně patří i lidé, kteří se podle politické orientace kloní spíše k levici.

Obavy klesají

Od prvního sledování v roce 2010 CVVM naměřilo vzhledem k obavám ze zajištění v důchodovém věku v české společnosti vůbec nejpozitivnější atmosféru. Největší obavy měli lidé v únoru 2012, kdy téměř tři čtvrtiny Čechů vyjádřily menší či větší strach z budoucnosti.

Každý desátý oslovený se vyjádřil, že důchod od státu mu bude stačit, ovšem jen jeden člověk ze sta ho považuje za rozhodně dostatečný.

Zbytek respondentů však výši státního důchodu už vnímá jen negativně. Tito lidé také častěji spoří nebo investují, aby se na stáří finančně zabezpečili.