„Se sousedem v naší zahrádkářské kolonii jsme si nechali od stavební firmy upravit příjezdovou cestu na našich pozemcích. Fakturu jsem po dohodě s ním zaplatil sám a dohodli jsme se, že sousedovi s jeho podílem počkám do nového roku, neboť měl jiné výdaje,” napsal čtenář.

„Jsme dobří známí, proto jsem tímto postupem souhlasil. Ovšem uplynulo již mnoho měsíců a on se ke splacení stále nemá. Protože má málo místa ve svém zahradním altánku, dává mně motorovou sekačku do úschovy. Mohu mu sekačku zabrat do doby, než dluh splatí? A mohu ji po tuto dobu užívat?” zeptal se.

Věc v úschově zadržet můžete

„Vycházím z toho, že vaši pohledávku vůči sousedovi jste schopen prokázat. Pokud tomu tak není, je třeba, abyste požádal souseda o uznání dluhu, jak má na mysli ustanovení § 2053 občanského zákoníku. Jde o písemné prohlášení o tom, kolik a z jakého důvodu vám dluží; doporučuji v něm závazně řešit, kdy dluh uhradí,” doporučil právník Jan Dubenský.

„Pokud jde o sekačku, kterou máte v držení, odpovídá vaše situace případu, který upravuje § 1395 tohoto zákona o zadržovacím právu. Stanoví se zde, že kdo má povinnost jinému vydat movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat,” dodal Dubenský.

Ovšem zadržet cizí věc, aby druhého donutil splatit dluh, nesmí ten, kdo by ji měl u sebe neprávem, zejména zmocnil–li se jí násilně nebo lstí.

Užívat zadrženou věc může věřitel jen se souhlasem dlužníka a způsobem pro dlužníka neškodným, což u běžného užívání sekačky odpovídá. Je proto třeba vyřešit otázku uznání dluhu, oznámení majiteli sekačky, že do té doby zadržujete předmětnou věc, a dohodnout se o tom, jak ji užívat.