Pojištění odpovědnosti oceníte především v případech, kdy někomu způsobíte škodu. Například vytopíte sousedy při potížích s pračkou, váš pes poničí tulipánový záhon souseda, syn rozbije při hraní s míčem okno apod.

Uzavřít je můžete například k pojištění domácnosti, jako samostatný produkt či jako součást cestovního pojištění, cestujete-li do zahraničí.

Starší Češi jsou zodpovědnější

Mnozí lidé se však o tento typ pojištění vůbec nezajímají. Nicméně neplatí to obecně, jak ukázal průzkum společnosti AXA mezi tisícovkou zástupců české populace, zodpovědní jsou v tomto směru starší lidé.

„Pojištění odpovědnosti mají uzavřené zvláště starší lidé. Obecně platí, že s rostoucím věkem roste i počet lidí, kteří mají pojištění odpovědnosti sjednané,“ uvedl Karel Žyla ze společnosti AXA v ČR a SR.

V rámci pojištění domácnosti nebo samostatně má daný druh pojištění uzavřeno téměř polovina lidí ve věku 54 až 65 let, ale pouze pětina ve věku 18 až 26 let.

U mladých respondentů dokonce platí, že pojištění odpovědnosti vůbec neznají, přihlásili se k tomu zhruba tři z deseti oslovených. Na opačném pólu jsou staří lidé, kteří pojištění odpovědnosti neznají pouze v 10 procentech případů. Mladí k tomuto pojištění přistupují zdrženlivě a pětina z nich se dokonce domnívá, že je zbytečné.

Zodpovědněji se chovají i lidé žijící v Praze či v Čechách obecně. „Obyvatelé Prahy a Čech mají pojištění odpovědnosti sjednané ve vyšší míře, než obyvatelé Moravy. Respondenti z Moravy pojištění odpovědnosti pokládají za zbytečné a jsou připraveni si škody hradit ze svých úspor,“ doplnil Žyla.