V roce 2015 bylo na českých silnicích způsobeno celkem 9635 nehod zaviněných srážkou se zvířetem, což představovalo zhruba 10 procent z celkového počtu loňských dopravních nehod. Nehod, kde byl příčinou střet se zvířetem, bylo jen za prvních pět měsíců letošního roku zaznamenáno již 4345.

„V policejních statistikách je „lesní a domácí zvěř“ dokonce vedena z pohledu příčiny dopravních nehod na druhém místě hned za řidičem motorového vozidla,” doplnil Jiří Cívka z Generali.

Škoda i téměř milión korun

Policejní statistiky i statistiky pojišťoven ukazují, že počty nehod, resp. hlášených pojistných událostí se zvěří, rostou. "Největší relativní zvýšení počtu nehod (o 22,8 procenta) zaznamenáváme u nehod zaviněných lesní zvěří a domácími zvířaty," uvádí na svých stránkách Policie ČR.

„U Allianz počet hlášených střetů se zvěří meziročně stoupá asi o 15 procent,” uvedl pro Právo tiskový mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

„Škody mají vzestupný trend, meziročně 2015/2014 jsme zaznamenali zhruba 10procentní nárůst počtu škod. V podobném duchu se nese i začátek tohoto roku," doplnila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Například v České pojišťovně (ČP) zaznamenali v roce 2015 o 500 střetů více než v roce 2014, o 600 případů v meziročním srovnání vzrostl počet těchto nehod i v Generali.

Průměrná škoda se podle pojišťoven pohybuje kolem 25 tisíc až 50 tisíc korun. Výjimkou ovšem nejsou ani škody dosahující i několika stovek tisíc korun - a to především u dražších typů aut.

„Zaznamenali jsme i celou řadu případů, kdy střet s divokým zvířetem generoval škodu v řádech stovek tisíc korun. Výjimkou nejsou ani případy převyšující 200 tisíc korun. Řešili jsme však i škodu, kde vyplacená částka dosáhla u jedné nehody se zvířetem sumy 900 tisíc korun,” uvedla pro Právo Ivana Buriánková z ČP.

„Nejdražší evidovanou pojistnou událostí způsobenou střetem se zvířetem je poškození luxusního sportovního vozu Ford GT, škoda dosáhla výše 500 000 korun,” zmínila pro Právo Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

Zajímavé případy způsobené střetem se zvěří
Allianz registruje několik případů, kdy srnci, jeleni, ale i jiná vyšší zvířata zranili pasažéry na předních sedadlech.
„Právě to se stalo našemu klientovi, kterému přímo před auto vyskočil z mlází srnec. Po srážce prorazil čelní sklo a jím propadl dovnitř vozidla. Navíc tak nešťastně, že zůstal řidiči ležet na klíně. Kdyby byl srnec v klidu, situace by byla snadno řešitelná. Bohužel srnec byl zraněný, házel sebou a kopal kolem sebe na všechny strany, takže svými kopýtky nejen ničil interiér, ale také zranil připoutaného a vyděšeného řidiče,“ popsal příběh klienta likvidátor Marek Paclík.
AXA
„Řešili jsme případ klienta, který nahlásil střet s Psíkem mývalovitým. Ověřovalo se, zda se tento druh u nás volně vyskytuje. Klientovi nakonec byla škoda plně uhrazena,” uvedl mluvčí Karel Žyla.
Česká pojišťovna
„Řidič automobilu Audi A6 se v podvečerních hodinách střetl na silnici v Praze 9 s divočákem, který mu náhle vběhl do cesty. Řidič již nestačil zareagovat a zvíře srazil. Škoda na jeho automobilu se vyšplhala na 380 tisíc korun.
Dalším příkladem vysoké škody je střet Audi Q5 se stádem laní – způsobená škoda 318 tisíc korun.
I u automobilů nižší třídy se však škody šplhají vysoko. Příkladem je škoda, která vznikla vběhnutím lišky pod kola fabie na dálnici D1. Řidič lišku v poměrně vysoké rychlosti srazil. Celková škoda činila 68 tisíc korun," popsala Ivana Buriánková.
Česká podnikatelská pojišťovna
Někteří řidiči se pokoušejí škodu na vozidle způsobenou jinou příčinou vydávat za škodu způsobenou střetem se zvěří.
„Evidujeme případ třicetiletého řidiče, který srazil autem srnu, která mu na silnici vběhla do cesty. Vozidlo měl půjčené, a protože neměl peníze na opravu škody, dohodl se se svým známým, že budou předstírat jinou dopravní nehodu. Společně se domluvili na historce, podle které škoda vznikla při couvání na parkovišti. Při šetření případu naši specialisté zjistili, že se celá věc nemohla stát tak, jak uvedli. Pod tíhou důkazů se nakonec sami přiznali. Oba teď čelí obvinění ze spáchání pojistného podvodu,” uvedla Renata Čapková.
Kooperativa
„Klient se střetl s liškou, kterou v nárazníku dovezl až na policii, kde se ji podařilo vyprostit, a liška utekla. Nebýt fotografie, bylo by těžké příběhu uvěřit,” uvedl Milan Káňa.

Řidič se střetl s liškou, která se mu zaklínila pod značkou.

FOTO: Kooperativa

I v Generali mají bohaté zkušenosti s pojistnými podvody.
„Klient nahlásil škodu na motorovém vozidle a nárokoval plnění z povinného ručení, které měl u Generali zdarma rozšířené o krytí rizika střetu se zvěří. Naaranžoval havárii včetně „srnčích” chlupů. Vyšetřovatelé našli rozpory v popisu nehody a u soudního znalce si nechali zhotovit posudek o původu srsti. Srst pocházela z obchodu s rybářskými potřebami, kde se používá na vázání mušek pro sportovní rybolov. V druhém podobném případě se dokonce jednalo o štětiny z běžného kuchyňského koštěte,” popsal Jiří Cívka.
S podobnými případy mají zkušenost i ve Slavia pojišťovně.
Zdroj: pojišťovny

Pojištění kryje i překousané kabely

Máte-li sjednané havarijní pojištění, jsou škody způsobené střetem se zvěří pojištěné. Pojišťovny kryjí jak škody, které na vozidle způsobí lesní zvěř (srnka, divočák, liška, zajíc apod.), tak škody způsobené domácím zvířetem (kráva, ovce apod.).

„V případě sražení domácího zvířete může získat odškodnění i majitel vozu, který nemá sjednané havarijní pojištění nebo připojištění pro případ poškození vozu zvířetem. Pokud se prokáže, že nehodu zavinilo zvíře, může poškozený motorista vymáhat škodu po majiteli domácího zvířete,” upozornil Milan Káňa z Kooperativy.

Povinné ručení samo o sobě škody způsobené zvěří nekryje, nicméně si toto riziko můžete připojistit. Pojišťovny nabízejí širokou škálu možností - ať už se to týká různých typů rizik, tak výše limitů i spoluúčasti.

„Kromě samotného střetu se zvířaty navíc pojišťujeme také např. poškození a zničení zaparkovaného vozidla – třeba když kočka poškrábe kapotu, kuna překouše kabely, býk poškodí plechy vozidla apod.,” dodal Václav Bálek z Allianz. Podobná rizika poškození vozidel zvěří si můžete připojistit i u dalších pojišťoven (např. ČPP, ČSOB Pojišťovna, Direct, Kooperativ či Uniqa).

Vybrané příklady připojištění střetu se zvěří
Česká podnikatelská pojišťovna
Pojištění přírodních rizik - již od 790 Kč ročně. Čtyři limity plnění od 25 000 do 100 000 Kč
Pojištění přírodních rizik MINI - 990 Kč ročně. Limit pojistného plnění 50 000 Kč
Česká pojišťovna
Připojištění s limitem 100 000 za 350 Kč ročně. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5000 Kč, případná škoda nemá vliv na bonus
ČSOB Pojišťovna
Doplňkové pojištění střetu se zvěří s limity plnění 50 000 nebo 100 000 Kč, spoluúčast 500 Kč
Direct pojišťovna
Poškození zvěří (střet i další případy) lze sjednat samostatně jako havarijní rizika, která si může motorista přidat i k povinnému ručení. Nastaví si podle svého uvážení i limity pojistné částky.
U varianty povinného ručení „Mám tam všechno“ obsahuje pojištění automaticky i toto připojištění - limit 20 000 Kč, který lze změnit. Spoluúčast v případě poškození zvěří začíná na 1 %, min. 1000 Kč
Kooperativa
Střet se zvířetem - škody způsobené na jedoucím vozidle - za 612 Kč ročně.
Připojištění i poškození zaparkovaného vozidla zvířetem - dohromady 687 Kč za rok.
Limit pojistného plnění je 100 000 Kč, spoluúčast 1 %, minimálně 1000 Kč
Generali
Krytí střetu vozidla se zvířetem u povinného ručení Komplet a Exkluziv. V rámci tohoto pojištění klient získá úhradu nákladů na opravu poškozeného vozidla až do výše 100 tisíc korun, přičemž výplata pojistného plnění nemá vliv na bonus v povinném ručení
Uniqa
Kasko BASIC kryje škody vzniklé střetem se zvěří a poškozením zvířaty. Produkt určen pro osobní vozidla starší tří let, s jednotnou pojistnou částkou, maximální hranice plnění je obecná cena vozidla. Spoluúčast je volitelná, buď 5 %, min. 5000 Kč nebo 10 %, min. 10 000 Kč

Sražené zvíře neodvážejte 

Pokud budete mít tu smůlu a zvíře srazíte, nikdy se nesnažte je ze silnice sami odklízet. Zraněné zvíře by vám navíc samo mohlo zranění způsobit.

„Jakmile to situace dovolí, je potřeba kontaktovat policisty na lince 158, kteří následně vyrozumí správce příslušné honitby, který se o zvěř postará. V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat,” upozornil Jiří Cívka z Generali.

Kontaktujte také asistenční službu své pojišťovny a o nehodě ji informujte. „Operátor vám poradí, jak postupovat, pomůže zajistit odtah vozidla, poradí vám jak dále řešit vaši konkrétní situaci,” uvedl Ladislav Bělina ze Slavia Pojišťovny.

Důležité je pořídit si i fotodokumentaci místa střetu, poškozeného vozidla i sraženého zvířete, případně zajistit svědky.