Naprostá většina lidí vyráží na zahraniční dovolenou obtěžkána minimálně jedním zavazadlem. Naplní ho oblečením, oblíbenou knihou, ale mnohdy i drahou elektrotechnikou (např. fotoaparátem, kamerou, mobilem, tabletem či notebookem) nebo sportovním vybavením. Cena věcí sbalených na cesty pak často dosáhne mnoha desítek tisíc korun.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Lidovci jako možný jazýček na vahách

Je tedy pochopitelné, že ztráta nebo krádež zavazadla či jeho zničení by vám mohly způsobit nemalou finanční újmu. I to je důvod, proč uzavřít cestovní pojištění, jehož součástí je právě pojištění zavazadel. Samostatně si pojistit zavazadla nemůžete.

„Pojištění zavazadel je možné sjednat jako připojištění k cestovnímu pojištění. Pro zahraniční cesty je možné ho sjednat pouze spolu léčebnými výlohami, pojištění cestovních zavazadel do tuzemska je možné uzavřít samostatně,” upřesnila pro Právo Ivana Buriánková z České pojišťovny (ČP). Samostatně pro cesty po Česku si pojištění můžete sjednat například i v České podnikatelské pojišťovně (ČPP).

Pojištění zavazadel vás rozhodně nezruinuje, jeho cena je součástí celkové částky pojistného a pohybuje se v jednotkách korun za den.

Než si vyberete pojišťovnu, u které pojištění uzavřete, seznamte se jak s výší  limitů pro pojištěné věci, tak s pojistnými podmínkami, abyste v případě škody nebyli překvapeni, že vám ji pojišťovna krýt nebude.

Pozor na výši limitu pojištěných věcí

Nízké limity pojištěných věcí jsou jedním ze zásadních omezení u pojištění zavazadel. Například u pojišťovny Slavia je pro soukromé cesty pojistné plnění  omezeno limitem 15 tisíc korun. „Na jednotlivou věc pak platí limit 10 tisíc korun. Při on-line sjednání je limit pojistného plnění 20 tisíc korun a na jednotlivou věc v tomto případě platí limit pět tisíc korun,” uvedl pro Právo obchodní ředitel Slavia pojišťovny Jan Vlček.

Výše limitů pojištěných věcí
Pojišťovna
Limity (v Kč)
Allianz
základní: celkový limit 20 tis. (10 tis. na věc)
vyšší balíček: 50 tis. (25 tis.)
AXA
Komfort: 20 tis. (10 tis.)
Excelent: 40 tis. (20 tis.)
Česká pojišťovna
celkový: 10 tis., 20 tis., 30 tis., 50 tis.
Česká podnikatelská
pojišťovna
Mini: 15 tis. (10 tis.)
Opti: 25 tis. (12 tis.)
Maxi: 35 tis. (15 tis.)
Maxi plus: 50 tis. (20 tis.)
ČSOB Pojišťovna
celkový i na jednu věc: 20 tis., 40 tis.
Direct
celkový: 10 tis.–60 tis. (limit na jednu věc
ve výši poloviny celkového limitu)
ERV Evropská
pojišťovna
Sbaleno S batohem do 28: 10 tis.
Sbaleno K moři: 20 tis.
Sbaleno Za poznáním: 30 tis.
Sbaleno Na Lyže: 40 tis.
Sbaleno Na Maximum: 50 tis.
Generali
celkový: 50 tis. až 70 tis.
Kooperativa
celkový: 15 tis., 30 tis.
Slavia pojišťovna
15 tis. (10 tis.)
on-line sjednání: 20 tis. (5 tis.)
Uniqa
celkový: 15 tis., 25 tis., 40 tis.
na jednu věc: 5 tis., 20 tis.
Zdroj: pojišťovny

S nejvyšším celkovým pojistným limitem 70 tisíc korun se setkáte u Generali, s limitem 60 tisíc korun u Direct pojišťovny, s limitem 50 tisíc korun pak u Allianz, ČP či ČPP.

Pro někoho může být výše limitu dostatečná, najdou se ale i tací, kteří by na ztrátě zavazadla značně prodělali, pokud jeho hodnota dosáhne podstatně vyšší částky, než je pojišťovna ochotna pojistit. V takových případech se můžete v některých pojišťovnách (například Kooperativa, Generali, ČSOB Pojišťovna,  ČPP, ČP,  Allianz) domluvit na individuálních podmínkách.

Pojištění se nevztahuje na drahé kovy, perly a drahokamy, peníze, platební karty, letenky, jízdenky Milan Káňa, mluvčí Kooperativy

Někde vám také nabídnou rozšíření pojištění zavazadel o pojištění přenosné elektroniky či pojištění sportovního vybavení. Například u Generali je v obou případech limit pojistného plnění 40 tisíc korun. Pojišťovna AXA má nastavené limity u připojištění elektroniky a sportovního vybavení na 10 tisíc nebo 20 tisíc korun.

„V ERV Evropské pojišťovně můžete pojištění fotoaparátů a příslušenství řešit speciálním pojištěním, které platí po celém světě i doma v ČR. Maximální pojistná částka na jednu věc je 100 tisíc korun, maximální pojistná částka na soubor věcí je pak 200 tisíc korun,” uvedl Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace pojišťovny.

Seznamte se s výčtem pojištěných věcí

„Pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, jež pojištěný přímo vlastní, popřípadě na věci, které si prokazatelně během cesty pořídil,” uvedl pro Právo Karel Žyla z pojišťovny AXA.

Na druhou stranu se „pojištění nevztahuje například na cenné věci (drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené, s výjimkou snubních prstenů), peníze, platební karty, letenky, jízdenky a podobně,” doplnil Milan Káňa z Kooperativy.

Pojištěny nejsou ani cestovní (resp. osobní) doklady. V některých pojišťovnách vám je ale připojistí (například AXA nabízí připojištění do limitu čtyři tisíce korun).

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé při letecké přepravěPetr Milata, Pojišťovna  ČSOB

V některých pojišťovnách (např. Generali) se pojištění nevztahuje na elektroniku či sportovní vybavení, v jiných (např. Česká pojišťovna) jsou zahrnuty do věcí osobní potřeby obvyklých pro daný účel cesty.

Pozor na noční krádeže

„Klient má pojištěny situace, kdy k poškození, zničení nebo odcizení věci dojde například následkem živelní události nebo odcizením při živelní události, dále při loupeži nebo vloupání do ubytovacího zařízení, při loupežném přepadení, při vloupání do vozidla, pokud byla věc uzamčena v zavazadlovém prostoru a také v důsledku dopravní nehody,” uvedl pro Právo Jan Marek z Direct pojišťovny.

Pojištění se naopak nevztahuje na odcizení věcí či zavazadel ze stanu či neuzamčeného auta. Některé pojišťovny vám neuhradí škodu, pokud je zavazadlo poškozeno nebo odcizeno v době, kdy bylo předáno do úschovy zavazadel.

„Pojištění se také nevztahuje na škody vzniklé při letecké přepravě. Tam je případnou škodu potřeba nárokovat u přepravce, případně letecké společnosti, která v danou dobu za zavazadla odpovídá,” doplnil Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

U některých pojišťoven (např. ČP či Direct) neuspějete, pokud ke krádeži věcí ze zavazadlového prostoru řádně uzamčeného auta či přívěsu dojde mezi 22. hodinou večerní a šestou hodinou ranní.

Aby vyřízení pojistné události proběhlo hladce, je nutné se řídit požadavky pojišťoven. „K oznámení o škodní události musí klient předložit doklad o pojištění, policejní zprávu, originály nabývacích dokladů (případně podrobný seznam věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří). Také doporučujeme uchovat poškozené zavazadlo pro případnou prohlídku věci likvidátorem pojišťovny,” upřesnila Renata Čapková z ČPP.