„Aby se na poštách a u pokladen netvořily nepříjemné fronty, složenky jsou rozesílány poplatníkům už od dubna postupně tak, aby v jedné lokalitě neobdrželi všichni složenky současně,“ sdělila Právu mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Poslední složenky by podle ní měly k adresátům doputovat nejpozději do 24. května. Pokud by někdo do tohoto data daňovou složenku nějakým nedopatřením nedostal, je vhodné telefonicky kontaktovat či osobně navštívit příslušný finanční úřad.

Ušetříme za poštovné

Daň z nemovitých věcí se týká všech vlastníků pozemků, staveb, bytů i nebytových prostor. Letošní rok přinesl v této oblasti hned několik novinek. Tou nejvýznamnější je, že finanční správa fyzickým osobám nově posílá daňovou složenku, za kterou se neplatí poštovní poplatek.

Součástí složenky je také takzvaný QR kód, který slouží ke snazšímu uhrazení daně pomocí mobilního internetového bankovnictví.

Finanční úřady nově posílají daňovou složenku, za kterou se neplatí poštovní poplatek

Daň z nemovitosti je možné zaplatit bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, na poště (vyjma smluvních partnerů České pošty Pošta Partner), daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby), případně i běžnou složenkou, hotově v pokladně příslušného finančního úřadu nebo pomocí standardního platebního příkazu.

Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datových schránek. Pokud nemají zpřístupněnou datovou schránku, dostanou poštou běžnou poštovní poukázku.

Čísla účtů pro placení daně z nemovitých věcí
FÚ pro hlavní město Prahu
7755-77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj7755-77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7755-77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj7755-77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj7755-77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj7755-77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj7755-77628461/0710
FÚ pro Královéhradecký kraj7755-77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj7755-77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina7755-67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj7755-77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj7755-47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj7755-77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj7755-47620661/0710
Variabilní symbolrodné číslo fyzické osoby nebo IČ práv. osoby
Konstantní symbol1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu
1149 – při hotovostní platbě pošt. poukázkou
0001– při hotovostní platbě daňovou složenkou
Zdroj: Generální finanční ředitelství

Kdo složenku nedostane

Daň z nemovitých věcí je od letoška poprvé možné uhradit i prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Zájemce o tento způsob placení to ovšem musel už do konce ledna oznámit finančnímu úřadu. Pokud by se poplatník rozhodl podat toto oznámení například teď, daň z nemovitých věcí bude moci začít platit přes SIPO až od příštího roku.

V případě platby přes SIPO majitel nemovitosti žádnou složenku od finančního úřadu nedostane a daň mu je automaticky stržena pomocí inkasa bez ohledu na to, zda se oproti předchozímu roku změnila její výše.

„Finanční úřady pak složenky nezasílají ani poplatníkům, kteří daň již uhradili ve správné výši před rozesíláním složenek, tedy zhruba do konce března,“ doplnila Petlachová.

Kolik kdo zaplatí, závisí na typu nemovitosti a lokalitě, ve které se nachází. Výpočet daně se různí pro rodinný domek a pro ornou půdu, pro vesnici se stovkou obyvatel a pro velkoměsto.

Daň se počítá pomocí sazby daně pro daný typ nemovitosti a dále se násobí koeficientem, který je daný podle zákona počtem obyvatel. Koeficient si však může obec stanovit vyšší vlastní vyhláškou.

Daň na splátky

Nepřesáhne-li částka daně 5000 korun, je splatná celá do 31. května. „V případě, že vlastníkovi nemovitostí vychází daň vyšší než pět tisíc korun, je platba automaticky rozdělena do dvou stejně vysokých splátek. První splátka musí být uhrazena v řádném termínu do konce května a zbývající část do konce listopadu,“ uvedla daňová poradkyně ze společnosti Kodap Jana Melicharová.

Pokud ale majitel nemovitosti nechce hradit daň nadvakrát, může ji do konce května uhradit jednorázově. Informaci o celkové výši daně a případném přeplatku nebo nedoplatku se dozvíte z alonže složenky, tedy její oddělitelné části. Stejně jako adresu územního pracoviště, kde je uložen jeho daňový spis k dani z nemovitých věcí. Na alonži je i QR kód pro rychlou platbu chytrým mobilem.

Vlastník více nemovitostí v jednom kraji najde v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo vlastní nemovitosti na území různých krajů, nalezne v jedné obálce více složenek. Na složenkách je předtištěn bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. Částku celkové platby vyplní poplatník sám, a to podle údajů z alonže.

Za otálení hrozí pokuta

Jestliže se s platbou opozdíte, je dobré vědět, že úrok z prodlení nabíhá počínaje pátým pracovním dnem zpoždění, což je letos 7. června.

„Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů, nyní tedy činí 14,05 procenta. Úrok z prodlení se nepředepíše, nepřesáhne-li u jednoho druhu daně za jedno zdaňovací období 200 korun,“ doplnila Petlachová.