V předvánočním období je tato otázka velmi aktuální. Podívejme se proto do daňových předpisů, jak to vlastně s těmi dary a odvádění daně z nich vlastně je.

Do konce roku 2013 platil zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, kde byla takzvaná darovací daň celkem přehledně a jednoznačně upravena. Zákon však byl zrušen a pojem daně darovací byste již marně hledali.

V rodině je vše bez problémů

Problematika daňového zatížení movitých darů byla totiž zahrnuta do zákona o daních z příjmů (jde o zákon č. 586/1992 Sb.), který byl již více než padesátkrát měněn a doplňován, takže vyznat se v něm je oříšek i pro odborníky.

V uvedeném zákoně jsou dary definovány jako bezúplatné příjmy a najdeme je v § 10 v kategorii tzv. ostatních příjmů. A už jsme u cíle našeho hledání, neboť tento paragraf skromně až ve svém odstavci třetím písmeno c) stanoví, že vedle příjmů uvedených v § 4 (tam jsou jinak shromážděny příjmy od daně osvobozené) se od daně osvobozují bezúplatné příjmy:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Takže na závěr našeho předvánočního putování po tajemných zákoutích daňových zákonů si můžeme konečně oddychnout. Berňák nás nebude honit pro jakýkoliv movitý dar, který najdeme od svých nejbližších pod stromečkem, a to ať je jeho hodnota jakákoliv.

Dary od přítele či milenky bez daně jen do 15 tisíc

Zpozornět by však měli příjemci darů mimo rodinnou sféru – tedy přátelé, milenky a snoubenky nebo záletníci mužského pohlaví obdarovávaní svými partnerkami. Zákon totiž dodává, že osvobození se v těchto případech týká jen darů nabytých příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 tisíc korun.

Osoby obdarované vyšší hodnotou, tedy dražšími dary, by měly projít poměrně složitou procedurou přiznávání daně z příjmů za kalendářní rok. To je vždy aktuálním tématem ke konci března, jak nám každoročně signalizují fronty před finančními úřady.