„To, že na tom nejsme s finanční gramotností nejlépe, nebylo zase až takovým překvapením. To nám vychází i z jiných našich i externích průzkumů,” uvedla Lenka Korečková z České spořitelny.

Úroveň finanční gramotnosti v České republice se za poslední tři roky totiž výrazně nezměnila. S věkem roste, přičemž nejvíce se ve financích orientují lidé v produktivním věku, a se stářím pak klesá. Nejohroženějšími skupinami jsou pak lidé s nízkými příjmy a lidé s nižším vzděláním.

„Některá konkrétní zjištění nás však překvapila,” doplnila Korečková. Alarmující totiž je to to, že další zásadně ohroženou skupinou jsou děti a mladí lidé. Například dvě třetiny mladých lidí ve věku od 18 do 25 let mají zkušenosti s půjčkou. Téměř polovina si dokonce půjčila i víckrát.

Zkušenost s určitou formou zadlužení však přiznaly i děti ve věku kolem 12 let, peníze si půjčila třetina z nich.

Lidé své znalosti přeceňují

Češi se z pohledu financí snaží chovat velmi zodpovědně. Chtějí mít představu o tom, kolik peněz mají k dispozici a snaží se platit účty včas. Průzkum ukázal, že Češi žijí s pocitem, že svým financím celkem rozumí, občas si o tématu i něco přečtou. Ovšem systematické vzdělávání podceňují.

Pokud se chtějí o financích něco dozvědět, čtvrtina si přečte článek v denním tisku, necelá pětina se podívá na internet a informace od nezávislého finančního poradce čerpá zhruba každý šestý člověk. Internetové stránky bank zkoumá jen jeden člověk z deseti.

Celkově jsou však Češi méně sebevědomí, co se týče schopnosti poradit v oblasti financí někomu jinému. Nedokázaly by to zhruba tři pětiny lidí.

Nejčastěji Češi informace ze světa financí získávají od lidí ze svého okolí (zmínilo 54 procent dotázaných) nebo od pracovníků na pobočkách bank (uvedly dvě pětiny lidí).

Respondenti se obecně shodli na tom, že hlavní zodpovědnost za finanční vzdělávání dětí by na sebe měly vzít školy.

Polovina lidí nevydrží tři měsíce bez příjmu

Alarmující je také skutečnost, že za poslední tři roky výrazně klesl počet lidí, kteří by bez příjmu vydrželi financovat domácnost déle než tři měsíce. V roce 2012 to byly tři pětiny dotázaných, letos jich je jen polovina.

Za poslední tři roky naopak klesl počet lidí, kteří uvedli, že jim jejich příjmy v posledních dvanácti měsících nestačily na pokrytí nákladů. V roce 2012 se k tomu přiznala čtvrtina respondentů, v roce 2015 to byla pětina.

Většina lidí má představu, s kolika penězi jejich domácnost hospodaří, jak před třemi lety, tak letos to potvrdily více než čtyři pětiny Čechů.