Například preventivní prohlídka dospělého člověka u praktického lékaře vyjde zdravotní pojišťovnu v průměru na 480 korun. Ovšem třeba operace kýly přijde na částku 17 300 korun. Za porod císařským řezem byste bez zdravotního pojištění museli zaplatit 22 tisíc korun a za operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu dokonce 88 tisíc korun.

Miliardy za zdravotní služby

V České republice působí sedm zdravotních pojišťoven. Za zdravotní služby pro své pojištěnce uhradí každý rok desítky až stovky miliard korun. Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala v loňském roce za zdravotní péči o své pojištěnce 150 miliard korun.

Například jen za léčbu pacientů s některým ze tří nejčastějších nádorových onemocnění v Česku (rakovina kůže, rakovina prsu, rakovinou trávicího ústrojí) VZP vloni zaplatila 5,395 miliardy korun, o 287 miliónů korun více než v roce 2013.

Další téměř dvě a půl miliardy korun uhradila za léčbu hypertenze (vysokého krevního tlaku). Celkové náklady na léčbu pojištěnců VZP - pacientů trpících epilepsií se vyšplhaly na téměř 700 miliónů korun, přes 388 miliónů korun pak pojišťovna vydala za léčbu pacientů trpících Parkinsonovou chorobou.

Mezi nejnákladnější zdravotní komplikace patří nemoci spojené s poruchou srážlivosti krve. VZP za jednoho pacienta s hemofilií či s tzv. von Willebrandovou chorobou zaplatí ročně v průměru 270 tisíc korun. V loňském roce přišla pojišťovnu léčba těchto pacientů na bezmála 470 miliónů korun.

Druhá největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) uhradila v roce 2014 za zdravotní služby pro své pojištěnce více než 24,6 miliardy korun.

„Například na zubní lékařství směřovalo 1,241 miliardy korun, dalších více než půl miliardy korun putovalo na gynekologickou a porodnickou ambulantní péči. Nemocnicím zaplatila ČPZP více než 11 miliard korun, zatímco náklady na léky vydané na recepty činily 3,4 miliardy korun,” uvedla ČPZP ve své tiskové zprávě.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR) v loňském roce uhradila za zdravotní péči o své klienty téměř 26 miliard korun, Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) pak 14,1 miliardy korun a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda) více než tři miliardy korun.

Zdravotní pojišťovna
Počet pojištěnců
Výše průměrných nákladů
na pojištěnce za rok 2014
Česká průmyslová ZP
1 213 642 (1)
20 476 korun
Oborová ZP
740 tisícvíce než 19 tisíc korun
Revírní bratrská pokladna, ZP431 028 (2)
 --
Vojenská ZP708 590 (2)
 --
Všeobecná ZP
5 968 807 (3)
24 138 korun
ZP ministerstva vnitra
1 259 750 (4) 
více než 21 tisíc korun
ZP Škoda139 459 (5)
21 719 korun
Zdroj: zdravotní pojišťovny; Poznámky: (1) k 1. září 2015; (2) k 1. lednu 2015; (3) k 31. prosinci 2014; (4) září 2015; (5) k 31. srpnu 2015

Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se v jednotlivých zdravotních pojišťovnách pohybují kolem 20 tisíc korun.

Nejdražší pacienti

Zdravotní pojišťovny každoročně vydají stovky miliónů korun za léčbu několika pacientů s nejvážnějšími zdravotními problémy. Například ČPZP v roce 2012 zaplatila za deset svých nejnákladnějších pojištěnců více než 73 miliónů korun, o rok později již o deset miliónů více, a v roce 2014 jejich léčba přišla již na téměř 104 miliónů korun.

„Nejnákladnějším pojištěncem za rok 2014 byl chlapec s diagnózou hemofilie, jehož léčba stála v uplynulém roce více než 24,44 miliónu korun. Zároveň šlo o nejvyšší částku, jakou v uplynulém roce kterákoli zdravotní pojišťovna v Česku za léčbu svého pojištěnce uhradila,“ doplnila tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Lidé trpící hemofilií patří mezi nejdražší pojištěnce i u VZP. „Nejvíce peněz - více než 22,5 miliónu korun - loni VZP zaplatila za péči o muže z Pardubického kraje, který se léčí s hemofilií. Na druhém místě skončil muž z Plzeňského kraje, který trpí stejnou nemocí a náklady na péči o něj byly srovnatelné,” uvedla pro Právo Dana Blahutová z VZP.

Vůbec poprvé v historii se v loňském roce výdaje VZP na dvacet nejnákladnějších  klientů přehouply přes hranici 300 miliónů korun, přičemž více než 98 procent všech nákladů na léčbu těchto pacientů tvoří výdaje na léky.

„Nejnákladnějším pojištěncem bylo dítě narozené v roce 2014, u kterého bylo zjištěno vzácné a v České republice zcela unikátní onemocnění - infantilní hypofosfatázie. V celé historii naší zdravotní pojišťovny to je první pojištěnec, který celkovými ročními náklady přesáhl hranici 13 miliónů korun,” uvedl Petr Kvapil ze ZP Škoda.

Výdaje na nejnákladnějšího pojištěnce OZP dosáhly v roce 2014 více než 12 miliónů korun, ve ZP ministerstva vnitra pak více než 17 miliónů korun.