Petr pracoval jako řidič kamionu u soukromé přepravní firmy. Práce ho bavila a navíc byla i dobře ohodnocena, což mu umožnilo našetřit si nějaké peníze. Ty se mu hodily, když se seznámil s přítelkyní, se kterou si časem pronajal byt.

Náklady spojené s novým bydlením přesahovaly úspory obou mladých lidí, a tak si Petr vzal půjčku. V práci tenkrát běželo vše, jak má, nebyl důvod obávat se, že nebude mít na splátky. Jenže firma se dostala do problémů a svým zaměstnancům posílala výplatu se zpožděním.

„U svého posledního zaměstnavatele jsem pracoval asi tři roky a fungovalo to dobře do té doby, než začal mít potíže v podnikání a přestal včas posílat výplatu. Několik prvních měsíců jsem byl trpělivý. Měli jsme s přítelkyní malou finanční rezervu a z ní hradili složenky a splátky, které se na nás ze všech stran hrnuly. Když jsem ale pochopil, že to lepší nebude, rozhodl jsem se z práce odejít,“ svěřil se Právu Petr.

Sehnat novou práci byl problém

Petr byl přesvědčený, že novou práci sežene během několika málo týdnů. Bohužel jeho představy však realitě neodpovídaly, novou práci hledal několik měsíců. Kvůli výpadku příjmu se brzy dostal i do problémů se splácením.

„Byla to opravdu krizová doba. Vyčerpali jsme tehdy s přítelkyní veškeré finanční rezervy a chodila jedna upomínka za druhou. Nevycházely nám peníze na nájem, natož na splátky půjček,“ dodal Petr.

Věřitel nakonec postoupil jeho závazky ve výši několika desítek tisíc korun společnosti KRUK, která poté jeho dluh spravovala. Petr se naštěstí svým problémům postavil čelem, s terénním poradcem vypracoval splátkový kalendář a svůj dluh alespoň po malých částkách splácel.

Petr nakonec novou práci našel. Zaměstnavatel mu posílá výplatu pravidelně a dokonce si mírně platově polepšil. „V novém zaměstnání jsem maximálně spokojený. Dostávám výplatu včas a díky tomu mohu i v termínu splácet své závazky. Podařilo se mi uhradit veškeré dluhy a nyní začínám s čistým štítem,“ uzavřel svůj příběh Petr.

Nezaměstnanost je hlavním důvodem zadlužení

Nezaměstnanost je podle tří pětin Čechů nejčastějším důvodem, proč se lidé dostávají do finančních problémů a zadlužují se. Jsou o tom přesvědčeny zejména ženy, obyvatelé menších měst a lidé s nižšími finančními příjmy – tedy skupiny osob, které by z hlediska závislosti na svých příjmech doplatily na ztrátu zaměstnání pravděpodobně nejvíce.

Jejich obavy jsou přitom oprávněné. Podle aktuálních průzkumů Českého statistického úřadu dosahuje průměrná čistá měsíční mzda výše 21 900 korun. Průměrné čisté měsíční výdaje přitom činí 10 100 korun.

Kdyby zaměstnanec ve středním věku přišel o práci, nebyl by schopen finančním příspěvkem přiděleným v nezaměstnanosti pokrýt své měsíční výdaje již po pěti měsících od ztráty zaměstnání a dostal by se tak do složitých finančních problémů. Ty by mohl následně řešit – a v praxi také často řeší – právě prostřednictvím půjček.

„Nezaměstnanost představuje složitou životní situaci, kdy dochází k výpadku hlavního zdroje finančních prostředků v rámci rozpočtu jednotlivce či celé domácnosti. Najít nové zaměstnání není obvykle snadné ani rychlé, proto je důležité si průběžně vytvářet finanční rezervy, ideálně ve výši alespoň tří měsíčních platů,” upozornila Markéta Fixová ze společnosti KRUK.

Komplikace při splácení stávajících závazků

Vedle rizika zadlužení komplikuje ztráta zaměstnání také splacení již existujícího dluhu. Zaměstnané zadlužené osoby s průměrnou čistou mzdou byly schopny v loňském roce měsíčně ušetřit finanční částku ve výši 11 800 korun a splatit tak průměrný dluh ve výši 41 tisíc korun již během čtyř měsíců.

Pokud by ovšem zaměstnanec přišel o práci, byl by schopen splatit z ušetřené částky (rozdíl mezi měsíčními příspěvky v nezaměstnanosti a průměrnými měsíčními výdaji) pouze čtvrtinu svého dluhu. Na zbývající část by mu již peníze nezbyly. Vyplývá to z průzkumu společnosti KRUK.