„Spory ohledně zamítnuté reklamace někdy vedou nespokojené zákazníky k tomu, že nechtějí reklamované zboží převzít a trvají stále na svých právech. Tím spíše, pokud se vada na zboží projeví do šesti měsíců od koupě,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

„Prodejci ovšem málokdy ustupují od svého rozhodnutí a zároveň si ve skladech neradi nechávají nevyzvednuté zboží z neuznaných reklamací. Jeden obchodník s nábytkem však svým jednáním překvapil i nás,“ dodal.

Prodejce vyřešil reklamaci po svém

Příběh paní Hany začal běžnou reklamací sedačky, kterou si prodejce za účelem odborného posouzení odvezl. Závěr reklamace však Hanu nepotěšil, vadu jí neuznali a jejímu nároku na výměnu nevyhověli.

Den předem prodejce zákaznici e-mailem oznámil, že jí sedačku přiveze zpět, a to bez předchozí domluvy a v čase, kdy lidé běžně bývají v práci. Když zaměstnanci prodejce nikoho nezastihli, vyložili sedačku před dům a odjeli.

Nepřízeň počasí nebyla samozřejmě to jediné, co opuštěnému kusu nábytku hrozilo. Když přišla paní Hana domů ze zaměstnání, sedačka na ulici nestála.

Prodejce však odmítl připustit, že by byl za odcizení sedačky jakkoliv odpovědný. Na vině je podle něj sama majitelka sedačky, která nebyla v jím určeném termínu doma, připravená si zboží převzít. Za ztrátu si tedy může sama.

Prodejce je povinen nahradit škodu

V případě zamítnuté reklamace je spotřebitel povinen zboží přijmout zpět, svá práva pak může hájit mimo jiné soudní cestou.

„Jestliže si zboží nepřevezme, ocitá se sice v prodlení, to však neznamená, že prodejce může věc vyhodit na ulici a tím celou záležitost se zamítnutou reklamací ukončit. Pokud takto postupuje, odpovídá za poškození i ztrátu věci a je povinen majitelce nahradit škodu,“ vysvětlil Lukáš Zelený.

Nebýt totiž jeho neopatrného počínání, nikdo by sedačku neukradl. Paní Hana má proto právo požadovat finanční kompenzaci, přičemž výše škody se určí hodnotou sedačky v době jejího zmizení.