Nejvýhodnější je pochopitelně ukončit stavební spoření až poté, kdy vám vyprší povinné šestileté období neboli vázací doba. Získáte tím nárok na připsané zálohy státní podpory a vše, co jste naspořili, je vaše, peníze můžete použít prakticky na cokoliv.

Pokud je ale nutně nepotřebujete, pravidelné spoření váš rozpočet zbytečně nezatěžuje, smlouvu vypovídat nemusíte. V případě, že jste ještě nedosáhli předem stanovené výše cílové částky, spořit můžete i nadále.

Výpovědní lhůta tři měsíce

Smlouvu o stavebním spoření ukončíte na základě výpovědi, kterou podáte ve své stavební spořitelně nebo prostřednictvím svého finančního poradce. Vyplníte potřebný formulář, ve kterém uvedete číslo účtu, na který vám spořitelna zašle uspořené peníze včetně státní podpory.

ČTĚTE TAKÉ:
Posíláte dětem peníze na stavební spoření? Jsou jejich a jen tak se k nim nedostanete

Standardní výpovědní lhůta, které se drží všechny stavební spořitelny, je tři měsíce. Počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém smlouvu vypovíte. Pokud tedy podáte výpověď například 1. března, vaše smlouva skončí 30. června. Po tomto datu vám teprve budou peníze připsány na účet.

Chcete peníze dřív? Zaplaťte

Pokud nechcete na své úspory čekat tak dlouho, můžete se se stavební spořitelnou domluvit i na kratším termínu. Musíte ovšem splnit její podmínky.

„Klient také může požádat o prominutí výpovědní lhůty, v takovém případě mu výnos stavebního spoření zpravidla pošleme do tří pracovních dní od doručení výpovědi. Tato služba je zpoplatněna 0,5 procenta z cílové částky,” doplnila pro Právo Klára Pačesová ze Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS).

„Klient může využít ukončení smlouvy dohodou ve zkrácené lhůtě a své peníze má pak k dispozici již za 14 dnů, tato možnost je však spojena s poplatkem ve výši jednoho procenta z aktuálního zůstatku na účtu,” upřesnila pro Právo Hana Vaněčková z Modré pyramidy (MP).

MP nabízí i možnost ukončení stávající smlouvy o stavebním spoření se současným založením smlouvy nové. V tomto případě pak své peníze získá už za 15 pracovních dní.

ČTĚTE TAKÉ:
Co vás čeká, když přespoříte cílovou částku u stavebního spoření

Také v Raiffeisen stavební spořitelně (RSTS) se můžete dohodnout na kratší výpovědní lhůtě trvající maximálně deset dnů. „Klient ale musí splnit podmínku -  z ukončované smlouvy převede alespoň pět tisíc korun na novou, nebo již existující smlouvu o stavebním spoření u RSTS s cílovou částkou minimálně 200 tisíc korun,” doplnila mluvčí stavební spořitelny Jitka Jechová.

Poslední státní podporu dostanete příští rok

Stavební spořitelny klientům, kteří smlouvu ukončili po uplynutí vázací doby, vyplácejí naspořené peníze i s výnosem a také připsané zálohy státní podpory. „Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňujeme na Ministerstvu financí ČR (MF ČR) souhrnně za všechny účastníky stavebního spoření, a to vždy po uplynutí kalendářního roku,” doplnila Klára Pačesová.

MF ČR pak poukáže stavebním spořitelnám částku ročních záloh státní podpory do dvou měsíců od doručení žádosti a ty pak jednotlivé zálohy státní podpory připíší na účty klientů nejpozději do jednoho měsíce od obdržení zálohy od ministerstva.

„Státní podporu tedy klienti dostávají zpravidla v dubnu, a to za uplynulý kalendářní rok bez ohledu na to, zda se jedná o smlouvu stále běžící, nebo ukončenou,” dodala Pačesová. Se stejným přístupem se setkají i klienti ČMSS a MP.

„U smluv uzavřených do 31. prosince 2003 včetně a ukončených do 30. června aktuálního roku je státní podpora za běžný kalendářní rok vyplácena v říjnu stejného roku. U smluv uzavřených do 31. prosince 2003 a ukončených po 30. červnu aktuálního roku, stejně tak u smluv uzavřených po 1. lednu 2004, je dodatečná státní podpora vyplacena až následující kalendářní rok v dubnu,” upřesnila postup výplaty připsaných záloh státní podpory Helena Dušková z Wüstenrot stavební spořitelny. Podobný přístup dodržují i v RSTS.

Ukončení před koncem vázací doby za poplatek

Pokud se ale rozhodnete ukončit své stavební spoření ještě před uplynutím šestileté vázací doby, přijdete vás to draho. Stavební spořitelna vrátí připsané zálohy státní podpory zpět MF ČR a navíc vám naúčtuje poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Ten činí až jedno procento z výše cílové částky.

Poplatek za ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím vázací doby
Stavební spořitelna
Výše poplatku
Českomoravská stavební spořitelna
0,5 % z cílové částky (min. 1000 Kč)
Modrá pyramida
1 % z cílové částky
Raiffeisen stavební spořitelna
1 % z cílové částky (min. 500 Kč)
Stavební spořitelna České spořitelny
0,5 % z cílové částky u smluv uzavřených od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2013
1 % z cílové částky u smluv uzavřených od 1. 6. 2013
Wüstenrot stavební spořitelna
0,9 % z cílové částky
Zdroj: stavební spořitelny

Pokud jste v takové finanční situace, že nemáte peníze na pravidelné úložky, můžete stavební spořitelnu požádat o přerušení spoření. Smlouva stále trvá, vy pouze neposíláte žádné příspěvky.

Stavební spoření je mezi českou populací stále oblíbené, a to i přes radikální snížení státní podpory či snižování úročení vkladů. Podle statistik Asociace českých stavebních spořitelen zájem o nové smlouvy o stavebním spoření loni mírně stoupl, spořitelny jich uzavřely přes 613 tisíc.