Institut společné jmění manželů (SJM) poté, co si lidé navléknou prstýnky, by tedy zůstal zachován, ale nevznikal by automaticky ze zákona, tedy povinně, ale až po úvaze.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Myšlenku soudce Romana Fialy vítám,“ reagoval advokát a jeden ze spolutvůrců nového občanského zákoníku František Korbel. Podle něho si snoubenci důsledky SJM neuvědomují a pak se diví, že společný mají nejen majetek, ale i dluhy.

Druhý nesmí zůstat na mizině

„Zvlášť když si jeden z nich žije nad poměry a zadluží rodinu. Ale i pokud si tyto důsledky uvědomují, je jim žinantní je před svatbou řešit. Navrhovaný princip by znamenal, že společné jmění manželů by nevznikalo automaticky uzavřením manželství, ale snoubenci by si je museli aktivně sjednat, o čemž by byli poučeni.

Pokud si ho nesjednají, budou mít majetek i dluhy oddělené, případně v podílovém spoluvlastnictví, pokud třeba postaví dům či koupí věc společně,“ dodal Korbel.

Zdůraznil, že ale v platnosti by musela zůstat ustanovení občanského zákoníku na ochranu slabší strany, jako je právo na výživné nebo právo užívat věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti a společné bydlení, bez ohledu na to, komu vlastnicky patří.

„Jedná se o zásadně pozitivní a nezbytnou změnu. Budoucí novomanželé si často vůbec neuvědomují, jak se mění jejich práva a povinnosti a především odpovědnost v důsledku uzavření manželství,“ reagoval na dotaz Práva známý pražský advokát Adam Batuna.

Jak se věřitel dozví o zvoleném režimu?

Novomanželům je podle něho často pouze známo to, že nabytý majetek bude společný a v případě rozvodu se o něj budou muset rozdělit. „Ne vždy si však uvědomují, že uzavřením manželství se mohou až na doživotí zadlužit a skončit na ulici díky aktivitám druhého z partnerů. Mnozí manželé z důvodu exekucí pro závazky způsobené pouze jedním z nich se dokonce pouze fiktivně rozvádějí, aby minimalizovali dopady exekucí,“ dodal Batuna.

I on však připomněl, že je třeba domyslet všechny dopady takové změny. „Jak se o zvoleném typu řešení majetku manželů dozvědí věřitelé manželů, když už by nebyl vznik SJM automatický? Bude například možné učinit dotaz na evidenci obyvatel? Věřitelé potřebují mít nezbytné informace, když poskytují půjčku nebo uzavírají smlouvu,“ konstatoval Batuna.

„Z právního systému je třeba odstraňovat prvky, které jsou spíše součástí konfliktů než jejich řešením. Návrh Fialy by tedy mohl být součástí této snahy,“ reagoval právník šéfredaktor časopisu Soudce Karel Havlíček.

Ministerstvo: Ne tak zhurta

Někteří Právem oslovení prvoinstanční soudci se ale k nápadu stavějí rezervovaně. Namítají, že oni nemají být tvůrci legislativy, tak se k tomu ani nebudou vyjadřovat.

„Už nyní mohou přece manželé využít zúžení společného jmění manželů nebo předmanželských smluv,“ namítla jedna z pražských soudkyň.

S odstupem reagovalo i ministerstvo spravedlnosti. „Institut společného jmění manželů bude nepochybně v rámci těchto legislativních příprav podroben odborné debatě. Ministerstvo však nyní považuje za předčasné formulovat jakákoli stanoviska,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva spravedlnosti Kateřina Hrochová.

Podle ní by zrušení automatického vzniku SJM znamenalo širší zásah do právního řádu. „Muselo by dojít k novelizaci hmotně právní úpravy, zejména občanského zákoníku, ve kterém je manželskému právu věnováno několik desítek paragrafů,“ dodala Hrochová.

Předejde se komplikacím

Návrh místopředsedy Nejvyššího soudu Fialy je sice zatím jen v podobě myšlenky, ale přece jen má váhu, protože Fiala je zároveň předsedou rekodifikační komise pro civilní procesní právo, která se bude podílet na přípravě nového občanského soudního řádu.

„Ještě před deseti lety se do jmění manželů zahrnovaly jen věci. Nevztahovalo se na pohledávky, dluhy. Současné SJM ovšem zahrnuje už i vyplacenou mzdu, a právě i dluhy, což občanský zákoník ještě zvýraznil. Z manželství se stal adrenalinový sport,“ míní Fiala.