Vyplývá to z dubnového průzkumu úvěrové společnosti Cofidis.

Jen tři z deseti Čechů se chovají zodpovědně

Zatímco třetina zájemců o úvěr studuje obchodní podmínky před podpisem smlouvy maximálně pět minut a necelá desetina Čechů je nečte vůbec, 30 procent lidí jim věnuje minimálně jednu hodinu.

„Ani odborník, natož laik, není schopen prostudovat úvěrovou smlouvu za pět minut. Tím spíš, že smlouvy jsou často velmi komplikovaně napsané a obsahují nejednu past ve formě skrytých poplatků,“ uvedl Thomas Kudela ze společnosti Cofidis.

Mladí lidé jsou pečlivější

Překvapivě nejlehkovážnější jsou lidé v produktivním věku od 27 do 44 let. Téměř polovina z nich totiž věnuje pročítání smlouvy maximálně pět minut. Naopak nejpečlivější jsou při studiu podmínek mladí lidé od 18 do 26 let. Více než pětina z nich si na prostudování podmínek vyhradí alespoň hodinu času.

„Čísla z průzkumu potvrzují, že zájemci o úvěr, především ti v produktivním věku, nemají čas na studium obchodních podmínek. To dokresluje i fakt, že čím dál více se nám hlásí takoví žadatelé o úvěr, kteří preferují co nejkratší, srozumitelné a hlavně zcela transparentní podmínky úvěru,“ podotkl.

Lidé se základním vzděláním smlouvy nečtou

Průzkum potvrdil i fakt, že vzdělání má vliv na to, zda si zájemce dá práci a podmínky úvěru si skutečně prostuduje. Zhruba hodinu pročítají úvěrové podmínky středoškoláci a vysokoškoláci, pět minut a méně věnují čtení lidé se základním vzděláním.

Největší podíl mezi těmi, kteří odpověděli, že podmínky nečtou vůbec, tvoří právě lidé se základním vzděláním. Především pro ně je totiž jazyk úvěrové smlouvy často zbytečně příliš složitým.