„Téma švarcsystému patří k velmi populárním. Z praxe a statistik kontrolních orgánů však vyplývá, že z hlediska provedených kontrol i uložených postihů představuje spíše okrajovou záležitost,“ sdělil k tomu ve své poslední zprávě Státní úřad inspekce práce.

Zákoník práce od ledna roku 2012 přitom pohled na švarcsystém zpřísnil, aby bylo možné postihovat například případy, kdy stejnou manuální práci, pomocníky ve stavebnictví nebo u pásu, dělali vedle sebe pracovníci v pracovním poměru a „ičaři“, kteří k tomu byli donuceni. Právě pomocí švarcsystému cizinci obcházejí povolení k zaměstnání v ČR.

Nejvyšší soud ČR už také v minulosti prohlásil za neplatnou výpověď pro nadbytečnost, kterou dostali řidiči jedné významné firmy v Praze.

Podnik je propustil pro nadbytečnost ze zaměstnaneckého poměru, ale současně jim nabídl, aby pro něj i nadále prováděli přepravu osob a věcí jako osoby samostatně výdělečně činné na základě tzv. rámcové smlouvy o přepravě osob a věcí.

Jezdit měli vozy patřícími společnosti a opatřenými jejím logem. Žalobci se domáhali určení neplatnosti výpovědi, čehož také dosáhli.

36 tisíc kontrol, sedmnáct pokut

Za tzv. švarcsystém uložily oblastní inspektoráty práce v roce 2013 zaměstnavatelům 17 pokut v celkové výši 6,8 miliónu korun. Lví podíl na tom má vysoká pokuta uložená jedinému, blíže nespecifikovanému zaměstnavateli. Tomu inspekce napařila rovných šest miliónů.

Celkově úřad provedl 36 tisíc kontrol zaměřených na odhalování nelegální práce.

„V roce 2014 si zaměstnavatelé mohou lehce oddychnout. Státní úřad inspekce práce totiž snižuje počet inspektorů, kteří provádějí kontroly nelegálního zaměstnávání. Počet kontrol se proto sníží,“ napsal na konci loňského roku internetový portál zaměřený na podnikatele, který vypočítal, že měsíční zaměstnání například tří pracovníků načerno může na pokutě stát až na 750 tisíc korun.

Ve švarcsystému jde o to, že firma místo toho, aby se zaměstnanci uzavřela řádnou pracovní smlouvu a odváděla za ně zdravotní a sociální pojištění podle výše jejich příjmu, nutí je jejich práci fakturovat, jako by to byli živnostníci, kteří si tyto odvody řeší sami. Přitom se o žádné podnikání nejedná. Pracovník má „příjmy“ i „objednávky“ jen od jednoho zadavatele.

Když se podnik chce s takovým pracovníkem rozloučit, tak s ním neřeší výpověď ani případné odstupné. Nemusí se ohlížet ani na ochranu, jakou zaměstnanci dává zákoník práce.

„Takzvaný švarcsystém je jedním z řady případů, kdy může docházet k výkonu nelegální práce, přičemž z pohledu pracovního práva se jedná o nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou,“ definovalo tento vztah v jednom ze svých dokumentů ministerstvo práce a sociálních věcí.