Základní pojištění proti riziku smrti z jakékoli příčiny s výplatou 500 tisíc korun vás může přijít i do 250 korun za měsíc. Dle rozsahu pojištění pak výše měsíční platby vzrůstá.

Rozsah pojistných rizik je široký

Pojištění umožňuje širší pojistnou ochranu dle toho, jaká rizika potřebujete pokrýt. Mezi základní patří pojištění nemoci či úrazu. Pojištění pro riziko smrti z jakékoliv příčiny pokrývá rizikové životní pojištění. V případě zájmu o spoření v rámci pojištění lze vybrat investiční nebo kapitálové životní pojištění.

Možnosti připojištění jsou u životního pojištění široké. Pojistit lze riziko invalidního důchodu (pro invaliditu 3. stupně), vážného onemocnění, tělesného poškození organismu, smrti úrazem a trvalých následků úrazu. Lze si zajistit vyplácení denní dávky v případě hospitalizace nebo po dobu nutnou pro léčení úrazu či nemoci. Častým požadavkem je připojištění zproštění od placení pojistného během výpadku příjmu nebo trvalé invalidity.

Životní pojištění jako finanční rezerva

V rámci investičního životního pojištění je možno v případě finanční tísně čerpat naspořenou investiční část, lze ji tedy použít jako finanční rezervu. To ale jen v případě nouze, výhodnější je totiž vyčkat na konec pojistného období, kdy je vyplacena naspořená částka bez sankcí za předčasný výběr.

Nespornou výhodou je také daňová úspora. Ten, kdo má životní pojištění sjednáno, si může měsíčně od základu daně odečíst až tisíc korun. V případě kapitálového a investičního životního pojištění může zaměstnavatel svému zaměstnanci přispět až 2500 korun měsíčně. Tento příspěvek již nepodléhá žádným daňovým ani jiným srážkám.

Výši pojistného krytí nastavte u životního pojištění na minimálně 2–3násobek ročního příjmu toho, kdo se pojišťuje. V případě, že požadujete zajištění pouze finančních závazků, lze využít pojištění proti smrti s klesající pojistnou částkou, která kopíruje snižující se výši zbývajícího dluhu.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu Sfinance.cz.

Zaměstnavatel mě vyzval, abych předložila dokumenty týkající se mého životního pojištění. Prý jsou potřeba k uplatnění daňového zvýhodnění při ročním zúčtování daně. Znamená to, že mohu díky životnímu pojištění na daních něco ušetřit?
Na daňový odpočet máte nárok, pokud máte na své jméno uzavřenou životní pojistku, kterou také sama platíte. Dále musíte mít výplatu pojistného plnění sjednanou na dobu minimálně 60 měsíců od uzavření smlouvy. K výplatě navíc může dojít nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete věku 60 let, To jsou podmínky, za kterých můžete žádat o daňový odpočet. Ze zaplaceného pojistného lze odečíst maximálně 12 tisíc korun. Tato suma platí i v případě, kdy máte uzavřeno více smluv o životním pojištění, ze kterých vám vzniká nárok na daňový odpočet. Příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, se nezapočítávají do možného odpočtu daňového základu.
Uvažuji o zhodnocení peněz prostřednictvím životního pojištění. Který typ životního pojištění je pro uložení peněz výhodnější?
Chcete-li v rámci životního pojištění spořit, sjednejte si kapitálové (kombinace pojištění a spoření) nebo investiční životní pojištění (kombinace pojištění a investování). U kapitálového i investičního životního pojištění můžete sjednat stejný rozsah pojištěných rizik jako v rámci rizikového životního pojištění. Ve variantě kapitálového životního pojištění se část vložených finančních prostředků zhodnocuje o předem definovaný a pevně daný úrok, jeho výše se odvozuje od technické úrokové míry v době uzavření smlouvy. Pojišťovna garantuje výplatu dohodnuté částky po skončení pojistné doby, tedy při dožití sjednaného věku. V případě úmrtí pojištěného je naspořená částka vyplacena oprávněným osobám. U investičního životního pojištění se část pojistného zhodnocuje o úrok, který závisí na vývoji finančních trhů, zvolené investiční strategii a úspěšnosti pojišťovny nebo pojišťovnou pověřeného správce fondů na finančních trzích. Výhodou investičního životního pojištění oproti kapitálovému je předpoklad vyššího zhodnocení dle zvolené investiční strategie. Obvykle můžete vybrat minimálně ze tří investičních strategií – konzervativní, vyvážené a dynamické.