Nejvyšší počet vkladomatů má UniCredit Bank, po ČR celkem 152. ČSOB společně s Poštovní spořitelnou disponují 86 vkladomaty, u České spořitelny jich mají klienti k dispozici 48 a u GE Money Bank celkem 23. Air Bank shodně s Komerční bankou mají po 20 vkladomatech.

V květnu letošního roku uvedla do provozu svůj první vkladomat i Sberbank, a to na své vlajkové pobočce v Praze Na Příkopě. "Další vkladomaty budeme rozšiřovat dle zájmu klientů," řekla Právu Petra Crhová ze Sberbank.

V brzké době plánuje na vybraných pobočkách zprovoznění vkladomatů i Equa bank. I přesto, že banka na svých pobočkách neposkytuje hotovostní služby, její klienti si mohou peníze vložit na účet prostřednictvím zhruba 3500 poboček České pošty, přičemž jeden vklad v měsíci (zhruba do 50 tisíc korun) mají zdarma.

Nejdráž vás vklad přijde u České spořitelny

Vkládat hotovost nemusíte jen na svůj účet, mohou nastat i situace, kdy budete potřebovat peníze vložit i na cizí účet, a to jak ve stejné bance, jako je ta vaše, tak v cizí bance. Se všemi variantami se setkáte jen u vkladomatů České spořitelny.

ČSOB s Poštovní spořitelnou a UniCredit Bank vám umožní vložit peníze přes vkladomat jak na svůj účet, tak na cizí u stejné banky. Klienti GE Money Bank a Sberbank mohou peníze vložit přes vkladomat jen na svůj vlastní účet.

Kromě České spořitelny vám žádná z bank nenaúčtuje za použití vkladomatu poplatek. Klienti České spořitelny zaplatí šest korun za vklad na vlastní i cizí účet u stejné banky a 40 korun za vklad na cizí účet u cizí banky.

Porovnání výše poplatků za vklad hotovosti na pobočce a prostřednictvím vkladomatů (v Kč)
Banka
vlastní účet: pobočka / vkladomat
cizí účet, stejná banka: pobočka / vkladomatcizí účet, cizí banka: pobočka / vkladomat
Air Bank
zdarma / zdarmazdarma / zdarmanelze / nelze
Česká spořitelna
zdarma / 6
65 / 6
2 %, min. 125 / 40
ČSOB
zdarma / zdarma70 / zdarma2 %, min. 150 /nelze
GE Money Bank
zdarma / zdarma70 / nelze
nelze / nelze
Komerční banka
zdarma / zdarma
75 / nelze zdarma, nebo 2%, min. 200 (3) / nelze
Poštovní spořitelna
12 nebo 8 (1) / zdarma12 nebo 70 (2) / zdarma 2 %, min. 100 / nelze
Sberbank
zdarma / zdarmazdarma / nelze
2 %, min. 1000 / nelze
UniCredit Bank
zdarma / zdarmazdarma / zdarma70 / nelze
Zdroj: banky; Poznámky: (1) 12 Kč pokynem nebo dokladem, 8 Kč kartou; (2) 12 Kč na účet u Poštovní spořitelny, 70 Kč na účet ČSO; (3) zdarma na účty dceřiných společností, s poplatkem na účty vedené u ČNB

Z tabulky je patrné, že v porovnání s poplatky za vklad hotovosti na pobočce, vychází v některých případech mnohem levněji vklad prostřednictvím vkladomatu.

Přes vkladomat lze vložit až 1,75 miliónu

Banky u větších částek požadují prokázání totožnosti klienta. V naprosté většině případů je to u hotovosti vyšší než tisíc eur (v současnosti zhruba 26 tisíc korun). Pokud klient ukládá hotovost vyšší než 15 tisíc eur (zhruba 390 tisíc korun), je ze zákona povinen prokázat původ peněz. Banky vyžadují například čestné prohlášení či předložením potřebných dokumentů.

"Klient může být vyzván k předložení písemného dokladu prokazujícího původ předmětných finančních prostředků," upřesnil pro Právo Petr Plocek z UniCredit Bank.

Každá z bank má svá omezení pro maximální počet bankovek či nejvyšší možnou částku, kterou můžete přes vkladomat na účet uložit. Například Česká spořitelna dovolí vložit 350 tisíc korun. ČSOB společně s Poštovní spořitelnou buď 300 kusů (starší vkladomaty 200 kusů) bankovek, nebo 350 tisíc korun. Air Bank, Komerční banka a UniCredit Bank jeden vklad omezují na 200 kusů bankovek, ale maximálně 300 tisíc korun.

GE Money Bank jeden vklad omezila jen počtem bankovek. "Klient může vložit maximálně 350 kusů bankovek, přičemž celková vkládaná částka není omezena," zmínil pro Právo Pavel Zúbek z banky. Pokud by tedy klient ukládal jen pětitisícové bankovky, mohl by tak do vkladomatu vložit částku až 1,75 miliónu korun.

Na padělky se přijde

Postup, jak uložení peněz přes vkladomat probíhá, je jednoduchý. V každém případě se klient musí nejprve identifikovat přes platební kartu zadáním PIN. Po zvolení možnosti vkládat hotovost, zadáte číslo účtu, na který se peníze mají uložit, a do otevřeného šuplíku vložíte hotovost. "Bankovky se přepočítají, vklad se potvrdí a vytiskne se pro klienta potvrzenka o provedeném vkladu," upřesnila pro Právo Pavla Hávová z ČSOB.

Vkladomaty pochopitelně ověřují, zda se klient nesnaží vložit padělané bankovky. "V případě podezření na přijetí nepravých bankovek máme povinnost klientovi peníze nevrátit v případě, že by chtěl vklad zrušit. Pokud ale klient vklad nechce zrušit, nijak ho neznepokojujeme, vklad mu připíšeme v té hodnotě, kterou bankomat přijal. Tyto bankovky pak předáme k přezkoumání. Teprve kdyby se ukázalo, že bankovky jsou skutečně falešné, kontaktovali bychom klienta," uvedl pro Právo Vladimír Komjati z Air Bank.