V předem daných termínech je totiž třeba nejprve požádat o předčasné splacení a teprve poté budou - nejdříve za měsíc po žádosti – peníze vyplaceny.

Druhou stinnou stránkou je, že předčasné splacení dluhopisů sice nepodléhá žádným zvláštním sankcím, ale přesto je to hodně prodělečná záležitost. Úroky jsou totiž nastaveny tak, aby motivovaly držet dluhopis až do splatnosti.

Jen v určených termínech

Kvůli stanoveným termínům je třeba předčasné splacení předem plánovat. Například v současné době (od 1. 3. do 29. 5.) je ze všech tří dosavadních emisí možné žádat o předčasné splacení jen u několika dluhopisů:

Diskontovaného dluhopisu z června 2012, kupónového a reinvestičního dluhopisu z listopadu 2011 a kupónového a reinvestičního dluhopisu z června 2012. Kdo požádá v uvedeném termínu, peníze mu budou vyplaceny k 1. červenci.

Dále je třeba počítat s tím, že počet termínů pro předčasné splacení je omezen. Například u poslední vánoční emise je stanoven u všech dluhopisů první termín pro předčasné splacení až za rok po vydání emise, to je v prosinci 2013.

Tříletý prémiový dluhopis pak má už jen jeden další termín pro předčasné splacení – 12. prosince 2014.

Pětiletý kupónový a reinvestiční dluhopis pak lze od roku 2014 splatit vždy ke konci kalendářního čtvrtletí. Protiinflační dluhopis z vánoční emise má termíny předčasného splacení zhruba vždy po půl roce.

Veškeré termíny pro předčasné splacení a podání žádosti jsou dány předem na celé období splatnosti a zájemce je najde na webu www.sporicidluhopisycr.cz. Proti předčasnému splacení ale hlavně hovoří to, že je to nevýhodné.

Výnos rapidně klesne

Například u pětiletého kupónového a reinvestičního dluhopisu se každý rok zvyšuje úrok, takže předčasným výběrem přijde majitel o nejvyšší úroky.

Tříletý prémiový dluhopis vánoční emise (prosinec 2012) má zase první dva roky úrok jen 0,50 % ročně, ve třetím se ale k výnosu přidává úroková prémie 7 %. Krátkodobé diskontované dluhopisy jsou založeny na tom, že investor kupuje dluhopis za nižší cenu, než je jeho nominální hodnota, s tím, že při splatnosti je mu vyplacena nominální hodnota. Při předčasném splacení tedy nezíská žádný výnos.

Na předčasném splacení neprodělá jen majitel tzv. protiinflačního dluhopisu, u něhož je výnos stanoven podle ročního vývoje spotřebitelských cen.

Jestliže se majitelé dluhopisů přesto dostanou do situace, že potřebují peníze, je než předčasné splacení mnohem výhodnější jejich prodej.

Majitel je může prodat komukoli. Za převod cenných papírů zaplatí jen poplatek 480 korun za jeden druh dluhopisu.

Pokud se nepodaří najít zájemce, vyplatí se požádat o předčasné splacení jen takového množství dluhopisů, které je skutečně nutné, a zbylé dluhopisy si ponechat až do splatnosti.

Jak postupovat

Ze statistiky MF ale vyplývá, že dosavadní investoři jsou si vědomi výhodnosti dluhopisů a snaží se je udržet až do splatnosti. K 1. lednu 2013 totiž bylo z celkového objemu dluhopisů ve výši téměř 66 miliard předčasně splaceno jen necelých 86 miliónů, což je 0,13 %.

O předčasné splacení dluhopisů je možné požádat kteréhokoli z distributorů, kterými jsou ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka, Česká pošta a J&T banka.

Minimální počet dluhopisů, který lze předčasně splatit k jednomu datu, je 1000 kusů.

Do 500 000 dluhopisů lze splatit jakékoli množství. Z těch dluhopisů, které převyšují 500 tisíc kusů, lze předčasně splatit jen polovičku. Dluhopisy jsou splaceny převodem na předem určený platební účet.