V sobotu 30. března budou od 8 do 12 hodin přebírat daňová přiznání všechny finanční úřady ve svých sídlech a ta územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v bývalých okresních městech.

Lhůta pro podání přiznání letos končí v úterý 2. dubna, protože 31. březen připadá na Velikonoční neděli.

Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň také splatná. Ale pozor, od letošního roku se změnily bankovní účty finančních úřadů pro placení daní.
Jejich seznam je zveřejněn na www.financnisprava.cz v záložce „Placení daní“.