Už nyní byl tento formulář všem zájemcům k dispozici, ale jeho použití bylo zatím jen dobrovolné. „Na konci prosince skončí jednoroční zkušební ověřování formuláře a bude se muset používat povinně,“ uvedl Večeře.

Smyslem jednotného formuláře je podle něho především usnadnit všem vlastníkům nemovitostí podání návrhu na vklad a pomoci v tom, aby poskytli katastru všechny zákonem požadované informace a na nic nezapomněli. Pokud totiž v jejich návrhu chybí nějaká podstatná náležitost, musí návrh doplnit, což jim i úřadu přidělá práci navíc.

Chyby nejvíc v Praze 

„Chybovost byla až dosud poměrně velká, nejvyšší je v Praze. Až pětinu návrhů zde totiž musí vlastníci doplňovat,“ vysvětlil Večeře.

Podle něho se nejčastěji zapomíná na uvedení rodného čísla a přesné označení nemovitosti. Nestačí, jak se někdo chybně domnívá, že tyto informace jsou obsaženy například v přiložené kupní smlouvě.

Používání jednotného formuláře by mělo chybovost do značné míry omezit, protože vlastníka příslušná kolonka navede k tomu, co musí vyplnit.

„Je to takzvaná chytrá aplikace, která napovídá, co a jak udělat, a de facto vede vlastníka při jeho vyplňování a umožňuje v průběhu vyplňování také přímo čerpat některé údaje z databáze katastru nemovitostí,“ uvedl Večeře.

Řízení může být zastaveno 

Vlastník postupuje tak, že formulář vyplní na internetu, poté ho vytiskne, podepíše a papírový formulář předá katastru.

Díky on-line vyplňování má katastr všechny údaje k dispozici i v elektronické podobě, což mu významně pomáhá zrychlovat práci.

Použití jiného než jednotného formuláře se již nedoporučuje. „Mohlo by se stát, že řízení bude zastaveno a navrhovatel přijde o správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru, tedy o 1000 korun,“ upozornil Večeře. Vlastník se prý nemusí obávat vyplňování mnoha stránek. „Převod běžného domu se zahradou se vejde na jeden list A4,“ ujistil Večeře.