„Ačkoli slučování exekucí je možné provádět již nyní, novela staví tuto věc najisto,“ sdělila tisková mluvčí Exekutorské komory ČR Petra Báčová.

Spojování řízení, která jsou vedena v rámci jednoho exekutorského úřadu, bude automatické. Budou-li exekuce proti témuž dlužníkovi vedeny u více exekutorů, exekuční (okresní) soud tato řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor řízení povede.

Místo pěti žalob jedna 

Kolik dlužníci mohou ušetřit, komora ukázala na následujícím příkladu: Pan Daněk jezdí na černo v MHD. Pětkrát ho chytil revizor a dostal vždy pokutu. Pokud by došlo k pěti exekučním řízením, v každém by na pokutě na začátku exekuce zaplatil 900 Kč, advokátovi věřitele 4950 Kč, exekutorovi 3250 a na DPH 2290 Kč. Za pět exekucí, po odečtu vlastních pokut, by tak zaplatil přes 50 tisíc korun

V příštím roce advokát, který MHD zastupuje, už nepodá pět žalob, ale pouze jednu, která bude obsahovat pět skutků a jednu odměnu.

Pokud to advokát neudělá, může za něj žaloby spojit soud. Jestliže k tomu nedojde, může soud spojit tyto věci v souvislosti s žádostí o zahájení exekuce. Kdyby to ani tehdy neučinil, může Daněk dosáhnout spojení věcí i v samotné exekuci.

„Je však třeba i apelovat na věřitele a advokáty, aby už v předexekuční fázi docházelo k upomínání dlužníka a spojování věcí,“ upozornil viceprezident Exekutorské komory David Koncz.