Každý odběratel těchto firem přitom na sebe automaticky přebírá odpovědnost za její odvod, v případě že tak dlužník neučiní.

„Zveřejňování černých listin a přenášení povinnosti zaplatit DPH na obchodní partnery nepřinese státu miliardy, ale vnese do obchodování zmatek, nedůvěru a podnítí stovky soudních sporů. Řád nenastavíme veřejným lynčem,“ uvedl předseda asociace Karel Havlíček, podle nějž to ve svém důsledku může daňový výběr naopak snížit.

Černá listina by se jmény hříšníků měla začít plnit od ledna příštího roku. Zapotřebí k tomu je, aby poslanci a senátoři během příštích týdnů zvedli ruce pro novelu zákona o DPH, jež institut „nespolehlivého plátce“ zavede.

Nepůjde o šikanování, uklidňuje ministerstvo

„Jedná se o opatření zaměřené proti podvodníkům s DPH,“ uvedla pro Novinky Blanka Mattauschová, ředitelka odboru Nepřímé daně na ministerstvu financí. Na onu „černou listinu“ se podle Mattauschové nedostane každý neplatič DPH, ale subjekt, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně.

„Určitě není cílem MF takto navrženou úpravou ,šikanovat‘ subjekty, které si řádně a včas plní své daňové povinnosti, ale snaha je postihnout takové porušení, které svou intenzitou ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru daně z přidané hodnoty,“ zdůraznila Mattauschová.

Dané opatření by tak mělo vést k omezení těch subjektů, které krácením daní získávají v rámci trhu neoprávněnou výhodu oproti ostatním.