Novinka vyplývá z připravované novely Exekučního řádu.

„Pořízení videa však musí být se souhlasem dlužníka, který se uvede do protokolu. Dnes exekutoři natáčejí buď rovnou (tedy i bez souhlasu povinného), nebo vůbec. Nově bude povinnost pořizovat videozáznamy s výjimkou situace, kdy dlužník výslovně odmítne pořízení záznamu,“ řekl Právu náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.

Proti šikaně

Videa z terénních exekucí jsou podle něho „účinným důkazním prostředkem proti šikanózním žalobám ze strany některých dlužníků“. Ke křivým obviněním došlo například před časem, kdy jistá postarší invalidní žena, která městu dlužila na nájemném přes sto tisíc korun, přísahala divákům televizního zpravodajství, že po ní exekutor chtěl, aby si svlékla šaty.

A přitom zvedla prst ve znamení jakési přísahy.

Video pořízené bez přerušení exekutorskými vykonavateli ještě před tím, než samotná exekuce začala, až poté, co za nimi žena zavřela dveře, však nic takového nedokazovalo a televize i žena musely vzít zpátečku.

Povinná videa z exekucí se souhlasem povinného ovšem do jisté míry chrání i dlužníky samotné, kteří si rovněž mohou pořizovat svůj vlastní videozáznam, pokud se ovšem jejich kamera nebo telefon nestanou paradoxně rovněž předmětem exekuce.

Součást spisu

Video pořízené exekučním úřadem se každopádně musí stát součástí spisu, takže i vykonavatelé jsou si toho vědomi, a podle ministerstva je to vede k tomu, aby se ani ve vypjatých situacích neuchylovali k prostředkům mimo zákon.

„Video je pro účely spisu, tedy pro soud a právní zástupce. Dlužník bude moci, stejně dnes, i sám pro sebe pořizovat vlastní záznam. Význam to má například v případě exekucí, které mohou postihovat majetek třetích osob, tedy těch, u nichž dlužník pobývá, ale ony samy nedluží,“ dodal Korbel.