Řada adresátů neměla tušení, že nějaké akcie na Slovensku mají. Jde o akcie z první vlny kupónové privatizace, která proběhla ještě za československé federace. Ve Slovenské republice – podobně jako u nás – akcie nejprve bezplatně evidovalo Středisko cenných papírů a následně byla evidence převedena na depozitáře.

Podle slovenských zákonů má depozitář na poplatek nárok bez ohledu na to, zda na účtu došlo k nějakému pohybu (prodeji či koupi akcií). Od roku 2011 se poplatky nově vztahují i na drobné akcionáře. Proto byli čeští drobní akcionáři se slovenskými akciemi probuzeni ze sladkého spánku nevědomosti až letos, kdy jim depozitář poprvé fakturoval poplatek za rok 2011.

Ani do koše, ani věšet hlavu

Někteří takto probuzení čeští akcionáři se lekli, jsou bezradní, propadli panice, jiní zase hodili dopis s lehkým srdcem do koše – každý podle své nátury. Jak to tak zpravidla bývá, ani jeden krajní přístup není na místě. Není proč propadat panice, protože jde jen o výzvu k zaplacení poplatku.

Přiměřený však není ani opačný flegmatický postoj, neboť depozitář má na svůj poplatek zákonný nárok. A když mu drobný akcionář za službu nezaplatí, může svůj nárok právními prostředky vymáhat. Dávno sice nežijeme v jednom federativním státu, evropské předpisy však věřitelům umožňují, aby své pohledávky vymohli i přes hranice členských států. Je tedy na místě poplatek zaplatit.

Doporučuji se však předem informovat o výši poplatků spojených s platbou na Slovensko a najít co nejlevnější možnost. Jinak vás může výše poplatků velmi nemile překvapit. Při špatné volbě můžete zaplatit i několikanásobek odesílané částky.

Nejprve zjistěte, co máte

Depozitář v dopise zaslal kromě faktury i výpis z účtu, ze kterého zjistíte, jaké akcie na Slovensku vlastníte. Zjednodušeně řečeno, hodnotu mají akcie, které jsou obchodované na burze. Pokud máte takové akcie, hodnotu svého portfolia zjistíte jednoduše: vynásobením aktuální ceny na burze jejich počtem dle výpisu od depozitáře.

Hodnotu však mohou mít i akcie, které na burze obchodovány nejsou. V takovém případě je však zjištění jejich ceny složitější. S určitým zjednodušením lze říct, že bezcennými jsou akcie společností v konkurzu.

Poradí rodina nebo přátelé

Ověřit si hodnotu svých akcií je složité především pro starší lidi, kteří nepoužívají internet. Tito lidé by se neměli zdráhat požádat své děti, vnoučata nebo jiného člověka, kterému důvěřují, aby jim se zjištěním hodnoty akcií pomohl.

Není totiž rozumné ukvapeně se zbavovat hodnotných akcií jen proto, abych už za jejich evidenci nemusel platit roční poplatek. Hodnotné akcie je rozumnější darovat dětem nebo vnoučatům, ať se oni starají o roční poplatek nebo akcie prodají – jak uznají za vhodné.

Bezcenné akcie lze převést na slovenský FNM

Pokud zjistíte, že vaše slovenské akcie nemají cenu, lze doporučit, abyste se jich zbavili a zbytečně za ně neplatili každý rok poplatky. Povinnost platit poplatky by po vás navíc „zdědily“ vaše děti.

Slovenské zákony také umožňují, aby majitelé své nechtěné akcie bezplatně převedli na slovenský Fond národního majetku (FNM). Tím se jednou provždy zbaví povinnosti platit depozitáři roční poplatek. Ale pozor, má to háček. Podle zákona je nutné stihnout to do konce příštího roku 2013, potom to už nebude možné.

Převod není možné uskutečnit v České republice, ale pouze na Slovensku na vybraných pracovištích Slovenské pošty nebo společnosti RM-S Market, a to v Bratislavě a ve vybraných slovenských městech.

Je nezbytné, aby se osobně dostavil buď přímo majitel akcií nebo jeho zmocněnec vybavený plnou mocí ověřenou u notáře nebo na obecním či městském úřadu. V současné době slovenské orgány projednávají, zda bude možné vyřídit bezplatný převod akcií na FNM i korespondenčně.

Co když majitel zemřel?

Vyřizování převodu bezcenných akcií na slovenský FNM je složitější, pokud dopis s fakturou přišel na jméno již zemřelé babičky nebo dědy. Zádrhel tkví v tom, že nejprve je nutné založit u depozitáře účet na jméno dědice a zaplatit za to příslušný poplatek depozitáři. Akcie se nejprve musejí převést na tento nově otevřený účet.

Budete k tomu potřebovat úředně ověřenou kopii soudního rozhodnutí o dědictví, ve kterém jsou akcie uvedeny. Až následně je možné provést bezplatný převod na FNM.

V nejbližší době by mělo být rozhodnuto, zda se případná možnost korespondenčního vyřízení převodu akcií na FNM bude vztahovat i na tyto komplikovanější případy. Pokud ne, cesta majitele akcií nebo jeho zmocněnce na Slovensko by byla nezbytná.