Berní úředníci zde našli tři roky starý nezdaněný mimořádný zisk a společnosti, která využívala mimořádné daňové výhody (investiční pobídky), donedávna státem štědře poskytované solárnímu podnikání, doměřili jedenáct miliónů korun.

Vyplývá to z poslední prosincové zprávy daňové správy o výsledcích kontrol, pravidelně publikovaných na jejích stránkách. U daňových hříšníků neuvádí jména, názvy firem, ani zkráceně iniciálami, a neupřesňuje místo, kde působí. Případy důsledně anonymizuje.

Ze zprávy nicméně vyplývá, že se jedná se o jeden z podniků, který u nás čerpal výhody z investičních pobídek, a dosahuje značně vysokých tržeb.

„Správce daně zahájil kontrolu na základě podnětu pracovníků analyticko-vyhledávacího referátu, který signalizoval možnost existence závazků po lhůtách, nesrovnalostí v účetnictví a účetních výkazů přiložených k daňovému přiznání,“ konstatuje se ve zprávě.

Všeobecné podmínky o investičních pobídkách společnost podle berňáku splnila, ale nenaplnila zvláštní podmínku vymezenou zákonem, což mělo za následek nesprávné stanovení základu daně.

Jedná se o vůbec první případ takto rozsáhlé daňové kontroly, a následné doměření několika miliónů korun, ve firmě zabývající se solární energií, jenž daňová správa v anonymizované formě zveřejnila.

Zapomněli zdanit mimořádné zisky

„Jednání společnosti nebylo zřejmě vedeno s úmyslem krátit daňovou povinnost, ale pochybení vedlo ke snížení základu daně o téměř šest miliónů korun. Daňový subjekt se vyhnul vykázání mimořádného hospodářského výsledku za rok 2008,“ uvádí se ve zprávě.

Správce daně zjistil, že firma porušila bilanční kontinuitu účetnictví. Na účtu podnik vykázal několikamilionový nárůst nerozděleného zisku minulých let.

„Tento mimořádný zisk do daňového základu nezahrnul, a to ani v žádném dodatečném daňovém přiznání,“ uvedl berňák, který firmě po ukončení kontroly zvýšil za daná období základ daně o 53 miliónů korun a dodatečně vyměřil daň ve výši 11 miliónů korun.