I když těchto „záhadných“ vykradení není za rok mnoho a v oficiálních celostátních statistikách tyto praktiky nefigurují, čtenáři Právo upozorňují, že k nim dochází. Profesionální zlodějské bandy k tomu využívají různých elektronických vychytávek, například na překonání dálkových systémů ovládání garáží, či tzv. bumping, což je speciální zámečnický přípravek schopný bez zjevného poškození otevřít mnohé tradiční mechanické zámky.

Někdy ke krádeži bez překonání překážek stačí jen se natáhnout přes plot a vzít si třeba kolo. To pak pojišťovny poškozenému také neproplatí. Většinou však u „záhadných“ vloupaček jde o mnohem více.

„Na severu Čech takto mému známému vykradli garáž. Počkali si někde za rohem, zřejmě se jim podařilo zachytit kód ovladače, když ji otevíral, Pak mu garáž „vybílili“, aniž zničili zamykání. Přišel o drahá jízdní kola a vína. Mně zloděj ukradl věci ze služebního citroënu, aniž poničil zámek či okénko. V obou případech nám pojišťovna nic nedala,“ svěřil se Právu třicetiletý Jirka, který pracuje ve stavebnictví.

ČP: Jde o desítky případů ročně

„Pokud není prokázáno násilné vniknutí, nebo nejsou zjištěny stopy po poškození, nelze pojistné plnění vyplatit. V souvislosti s garážovými vraty klientům doporučujeme, aby nespoléhali pouze na zatažení rolety aktivované dálkovým ovládáním, ale aby si garáž následně řádně uzamkli,“ sdělil Právu Jan Marek z České pojišťovny (ČP).

V praxi se likvidátoři ČP s takovými případy podle něho setkávají, jejich přesnou statistiku ale pojišťovna nevede. „V zásadě jde o desítky případů ročně,“ dodal Marek.

„Letos jsme řešili pouze dvě události s využitím znaleckého zkoumání s podezřením na bumping. Pokud je ale zámek nepoškozen a expertízou není prokázáno jeho překonání, ať už planžetou či jinak, nepovažujeme takovou událost za likvidní a plnění odmítáme,“ potvrdila Právu Dagmar Koutská z Allianz.

O možnosti otevření garážových vrat pomocí scanu kódu vyslaného dálkovým ovladačem se podle ní vypráví již více než deset let. „Z praxe ale víme, že takové prokázané případy se nevyskytují. Výrobci se brání proti scanování využíváním tzv. plovoucích kódů. Každopádně v praxi pojišťovny neprokázané překonání ochranného zabezpečení není považováno za pojistnou událost. Protože většinou nelze podat důkaz o překonání garážových dveří tímto způsobem, nelze ani takto uplatněné případy považovat za prokazatelně pravdivé,“ upozornila Koutská.

Policie: Bumping nebyl prokázán

Přestože pojišťovny o těchto problematických vloupačkách vědí, z pohledu policejní statistiky se jedná o zanedbatelnou záležitost.

„Za poslední tři roky jsme vypracovávali šest znaleckých posudků zámků, kde bylo podezření na vniknutí bez poškození zámku, ale žádný případ bumpingu nebyl prokázán,“ sdělila Právu vrchní komisařka Dagmar Bednarčíková z Policejního prezidia v Praze. Rovněž policejní prezidium podle ní neeviduje ani žádný případ tajemně otevřených garáží na severu Čech, konkrétně na Liberecku.

„V praxi se pouze výjimečně setkáváme s případy, kdy policie označí způsob vniknutí do objektu jako překonání překážky nezjištěným způsobem, či bez zjevného použití síly,“ sdělil Právu Jiří Cívka z Generali.

Zlodějů se lidé bojí

Direct pojišťovna přišla nedávno s výsledky ankety, z níž vyplývá, že tři čtvrtiny lidí tvrdí, že mají domácnost dostatečně zajištěnou proti zlodějům, ale strach z vyloupení domova má přesto až 60 % z nich.

„Na jedné straně si lidé myslí, že zabezpečili svou domácnost proti zlodějům dostatečně, ale na druhou stranu se jich stále obávají. Pouze čtvrtina oslovených respondentů uvedla, že nemají domácnost dostatečně chráněnou,“ uvedl Radim Kavka z Direct pojišťovny.

Češi podle něho nejvíce preferují bezpečnostní dveře, fólie v oknech, alarm nebo napojení na pult centralizované ochrany. Tato opatření mnohé pojišťovny zohledňují, a poskytují pak lidem na pojištění domácnosti slevu.