„Zvýšily se počty daňových přiznání podávaných v souvislosti se zahájením insolvenčního řízení. Narostl také počet žádostí o povolení posečkání s placením daně nebo jejího zaplacení ve splátkách,“ potvrdilo ministerstvo financí ve své zprávě.

Žadatel k tomu musí mít nejen pádný existenční důvod, ale i bezproblémovou historii, z níž vyplývá, že se svými příjmy neuteče někam do daňového ráje.

Ve zprávě finance poukazují na dopady ekonomické recese, jež započala před třemi čtyřmi lety, a považují ji za jeden z hlavních důvodů, který ještě loni negativně ovlivnil daňové inkaso.

Velké firmy začínají odvádět státu méně

Rozhodující podíl na celkovém příjmu státu i nadále zaujímaly velké firmy v peněžnictví, telekomunikacích, zpracování ropy, železa a oceli, energetice, výrobě aut, pneumatik, tabákových výrobků a piva. „V absolutním vyjádření však došlo u většiny těchto subjektů k poklesu inkasa,“ konstatuje MF.

Na dani z příjmů právnických osob se loni proti roku 2009 vybralo mírně více, stále však zůstává pod úrovní roku 2005. Od firem stát loni vybral přes 114,7 miliardy korun.

Zpráva poukazuje na to, že stát nevybírá tolik, kolik by chtěl, a jedním dechem zdůrazňuje, že to není vinou finančních úřadů, ale za příčinu považuje ne jen dopady recese, ale i například to, že stát o něco ulehčil fyzickým osobám podávajícím přiznání.

„Nižší přírůstek inkasa způsobily především legislativní změny přijaté jako podpora podnikání a podpora rodin s dětmi, tedy zavedení mimořádných odpisů majetku, zvýšení limitů pro výdaje stanovené procentem z příjmů a daňové zvýhodnění na vyživované dítě,“ dodává zpráva.

Správci daně v roce 2010 na základě daňových kontrol dodatečně vyměřili fyzickým osobám přes půl miliardy korun a naopak prominuli daně za 178 miliónů korun.

Stát se zároveň loni snažil alespoň minimálně zahojit na dani z nemovitosti, což se mu dařilo. „U daně z nemovitostí došlo v roce 2010 k významnému nárůstu výše předepsané daně, a to z 6,3 miliardy korun v roce 2009 na 8,6 miliardy v roce 2010. Důvodem nárůstu inkasa daně z nemovitostí je skutečnost, že s účinností od 1. ledna 2010 byly novelou zákona o dani z nemovitostí zdvojnásobeny základní sazby daně u všech pozemků, staveb a jednotek, s výjimkou pozemků zemědělské půdy a staveb pro ostatní podnikatelskou činnost,“ uvedlo MF.