Problematika tzv. podomního prodeje je výslovně upravena v občanském zákoníku, jehož § 57 upravuje otázku smluv uzavíraných mimo prostory obvyklé k podnikání.

„Jde o situaci, kdy obchodník buď provádí prodej mimo svoji obvyklou provozovnu, nebo nemá-li žádné stálé místo k podnikání. Typicky se bude jednat o nabízení a prodej zboží na ulici, v domě spotřebitele. Dojde-li za této situace k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a obchodníkem, je spotřebitel oprávněn do 14 dnů od uzavření smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce,“ vysvětlil pro Právo právník Ivan Rámeš z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Jestliže prodejce spotřebitele na tuto možnost písemně neupozorní, prodlužuje se tato 14denní lhůta na jeden rok.

„Čtrnáctidenní lhůta pro možnost vypovězení smlouvy ale neplatí, pokud si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu obchodníka u sebe doma za účelem objednávky,“ připomněl Rámeš.

Podomní prodejce stejně jako kterýkoliv jiný obchodník podle něho musí při nabízení a prodeji zboží postupovat také v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, zejména nepoužívat nekalé obchodní praktiky, informovat spotřebitele o vlastnostech nabízeného výrobku, poskytnout návod, informovat o podmínkách reklamace.