Školními známkami, většinou čtyřkou až pětkou, ohodnotili lidé v průzkumu to, jak vláda zdůvodnila nezbytnost jednotlivých reforem, srozumitelnost informací o nich, otevřenost komunikace o jejich dopadech a koncepčnost opatření a provázanost reformních kroků.

Lidé hodnotí kriticky zejména to, jak vláda informuje o koncepčnosti opatření, o provázanosti reformních kroků a o dopadech reforem.

Relativně nejlépe veřejnost hodnotí informace o financování zdravotnictví a o poplatcích a o důchodovém systému, nejhůře naopak objasňování opatření proti korupci.

Necelá třetina lidí (32 procent) si myslí, že se daří náležitě popsat a vysvětlit záměry reforem vlády v oblasti financování zdravotnictví a poplatků. V případě důchodového systému je o tom přesvědčeno 31 procent občanů.

Více než sedm lidí z deseti je však přesvědčeno, že totéž se nedaří při objasňování protikorupčních záměrů ve veřejném sektoru.