Počty odcizených vozidel se sice v posledních letech snižují, přesto však bylo za loňský rok v České republice ukradeno 13 109 vozidel.

Podle odhadů Policie ČR je minimálně 60–70% odcizených vozidel demontováno na náhradní díly, část je zaregistrována v ČR k dalšímu provozu s využitím padělaných dokladů a změny nebo výměny identifikačních znaků vozidla a přibližně 10–20% odcizených vozidel je následně vyvezeno do ciziny, především na Ukrajinu nebo do Ruska.

„Zatímco od pondělka do čtvrtka se počty krádeží aut a jejich součástí drží na obdobně vysoké úrovni se zřetelným maximem ve čtvrtek, ke konci týdne si zloději zřejmě vybírají volno a odcizených aut prudce ubývá – nejpříznivější jsou z tohoto pohledu soboty,“ uvedl Jaroslav Král z ČSOB Pojišťovny.

Praha je výjimečná

Měsícem, kdy jsou motorová vozidla po celé republice vystavena největšímu riziku odcizení, je duben, u dalších měsíců však statistiky závisí i na tom, o kterou část země jde: v Praze je totiž situace výrazně odlišná od poměrů v menších městech.

V hlavním městě se auta nejméně „ztrácejí“ v závěru roku s minimem v listopadu, naopak po prudkém nárůstu krádeží na počátku roku lze pozorovat druhý vzestup ještě během prázdnin, zvláště v srpnu.

Naproti tomu v menších městech a obcích se aktivita zlodějů aut drží na vrcholu na přelomu roku – v prosinci a lednu – a během prvních měsíců roku, kdežto v dalších měsících klesá a dna dosahuje, přesně opačně oproti Praze, během srpna.

Do hlavního města se v létě stahují zlodějské bandy

„Kulminace krádeží v dubnu patrně souvisí s počátkem motoristické sezony a lze ji pozorovat v celé republice. Obrovské rozdíly mezi Prahou a zbytkem republiky během srpna pak jako by naznačovaly, že se do Prahy během letních prázdnin stahují zlodějíčci ze širokého okolí, aby využili toho, že je město do značné míry vylidněné,“ dodal Král.