Podle ankety mezi pojišťovnami, uskutečněné v rámci kampaně Únor měsíc pojištění, je 65 % nahlášených nehod chybně zdokumentováno. Větší či menší chyby se opakují ve více než polovině vyplněných záznamů o dopravní nehodě.

"V každém případě je důležité při nehodě zajistit dostatečné množství důkazních materiálů, jakými jsou fotografie a svědecké výpovědi, a zejména řádně zdokumentovat nehodu na formuláři Záznam o dopravní nehodě," uvedla manažerka vzdělávání a komunikace ČAP Marcela Kotyrová.

Řidiči neznají svou asistenční službu

Podle ní se při vyplňování tohoto dokumentu dopouští chyby 57 % klientů. Nejčastěji se stává, že záznam o dopravní nehodě není vyplněn oběma účastníky, případně je vyplněn nečitelně. V záznamu také nebývají uvedeny kontaktní údaje účastníků nehody a nákres nevystihuje situaci při nehodě. Kotyrová upozornila, že pokud klienti dodají pojišťovně včas a v pořádku všechny požadované podklady, urychlí tím proces likvidace a proplacení škody.

Důležitým pomocníkem při dopravní nehodě bývají asistenční služby. Ve vztahu pojišťovny a klienta je uvedena smluvní asistenční služba, kterou by měl klient v případě potřeby kontaktovat. Průzkum však ukázal, že jen 40 % motoristů zná název a kontakt na asistenční službu své pojišťovny, třetině je dokonce jedno, kdo jim pomoc poskytne.

"Motorista, který se stane účastníkem dopravní nehody, často pod vlivem stresové situace využije nabídku náhodných odtahových služeb, aniž by se předem seznámil s podmínkami poskytnuté služby," řekla Kotyrová. Podle ní by si však každý řidič měl uvědomit, že pojišťovny mu proplatí pouze skutečně poskytnuté služby a pouze v rozsahu, který si sjednal v rámci pojistné smlouvy.

Škoda pod 100 000 bez asistence policie

Od ledna 2009 už není třeba k nehodám se škodou menší než 100 000 korun volat policii. Ze zkušeností pojišťoven však vyplývá, že účastníci dopravní nehody často nesprávně vyhodnotí výši škody, policii nepřivolají, a výrazně tak zkomplikují likvidaci pojistné události. "Pokud má účastník nehody o výši škody pochybnosti a nedokáže ji s jistotou odhadnout, pak je vždy lepší policii přivolat," radí Kotyrová.

Policii je podle ní potřeba volat vždy, když škoda na jednom z poškozených vozidel včetně přepravovaných věcí přesáhne částku 100 000 korun, pokud je někdo zraněn či usmrcen, vznikne škoda na majetku třetí osoby či je poškozena pozemní komunikace nebo její příslušenství nebo účastníci nehody nemohou sami zabezpečit obnovení provozu na silnici.

Podrobné informace k tomu, jak postupovat po dopravní nehodě, zveřejňuje ČAP na svých internetových stránkách.