"Zcela nepravdivou informací je, že ministerstvo financí chystá v novém zákoně o daních z příjmů zrušit tzv. daňový bonus. Ten vzniká v případě, že daň je nižší než daňové zvýhodnění na dítě," uvedlo ministerstvo financí.

Daňové bonusy na děti se týkají více než 300 tisíc rodin s velice nízkými příjmy. U nich je daň z příjmu tak nízká, že pokud se jim započítají slevy na dítě, dostanou se do záporu. V takovém případě dostávají peníze od státu.

Podrobnosti k novému zákonu o daních z příjmů, který tvoří jeden ze tří pilířů daňové reformy, má MF zveřejnit na přelomu února a března.

Příklad uplatnění daňového bonusu na dítě
OTÁZKA: Z podnikání mi vyšel dílčí základ daně asi 300 000 Kč. Po uplatnění ztráty z minulých let vyšla daň 20 000 Kč. Po odečtení slevy na poplatníka 24 840 Kč vyjde daň 0 Kč. Mám nárok na daňový bonus na dvě děti v plné výši?
ODPOVĚĎ: Máte nárok na daňový bonus v plné výši, to je 21 360 Kč. Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem ze závislé činnosti, podnikání, kapitálového majetku, pronájmu a tzv. ostatní příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, to je 48 000 Kč. Daňový bonus může činit maximálně 52 200 Kč ročně.