Žebříček porovnává 175 zemí z celého světa a hodnotí regulatorní prostředí, ekonomické faktory, finanční faktory, technologie a sociokulturní aspekty. Každá kategorie se dělí na řadu faktorů, jejichž vyhodnocením se získá skóre, které se pohybuje od jedné do pěti. Jednička označuje trh, který je pro účely fúzí a akvizic nejlépe připravený.

ČR se s průměrným skóre 2,1 umístila za Malajsií a Izraelem. Její průměrné skóre sestává ze značně kolísavých hodnocení. Nejlepší známku (1,3) dostalo Česko v hodnocení sociokulturních aspektů a 1,7 v případě technologií. Avšak hodnocení finančních faktorů 2,8 ČR staví na úroveň Brazílie, Ruska či Panamy. Finanční faktory zohledňují dostupnost financování a náklady podnikání, stav rozvoje kapitálových a finančních trhů a náklady na pracovní sílu.

Dobrá pověst přetrvává

V hodnocení regulatorních faktorů (rovněž 2,8) se ČR rovná Mexiku či Dominikánské republice a zaostává dokonce za Botswanou. Regulatorní faktory v tomto hodnocení poměřují podmínky pro podnikání z hlediska procedurálního, dohledu státu nad soukromým sektorem a daňových a legislativních aspektů pro zahraniční investice.

"Je vidět, že Česko co do pověsti v zahraničí stále těží z tradičních hodnot, ale v posledním dvacetiletí dle názoru zahraničních odborníků nebylo schopno podpořit tento dobrý start nastavením regulatorního rámce, ve kterém se dobře a transparentně podniká. To je možná téma k zamyšlení pro všechny, kteří toto prostředí pomáhají utvářet," uvedla Petra Wendelová z Ernst & Young.

Žebříček aktivity fúzí a akvizic
umístění
země
hodnota indexu
1.
Kanada
1,4
2.
Velká Británie
1,4
3.
USA
1,5
4.
Japonsko
1,5
5.
Nizozemsko
1,5
6.
Francie
1,5
9.
Německo
1,6
25.
Česko
2,1
27.
Čína
2,2
31.
Polsko
2,3
32.
Maďarsko
2,4
33.
Slovensko
2,4
36.Rusko2,7
Zdroj: CASS MARC M&A Maturity Index (žebříček transakční aktivity)