„Na přelomu roku pravidelně evidujeme razantní nárůst požárů. Například na přelomu let 2008/2009 nám za říjen a listopad klienti nahlásili 253 požárů za 123 milionů Kč, za prosinec a leden už to bylo 312 požárů za 171 milionů Kč. Výše škod, kterou požáry způsobily, tedy narostla o více než 40 procent,“ uvedl Miroslav Novák, ředitel Úseku likvidace pojistných událostí majetku a odpovědnosti v Kooperativě.

Podobně tomu bylo i minulou zimu, kdy za prosinec a leden Kooperativa, druhá největší pojišťovna v zemi, evidovala nárůst škod z požárů o 32 procent. Podobné je to u dalších významných pojišťoven.

Nebezpečné věnce

Nejčastější příčinou vzniku požárů jsou adventní věnce a zábavná pyrotechnika.

Například teplota svíčky se pohybuje v rozmezí 640 až 900 °C a doba hoření je dvě až devět hodin, což vede často k tomu, že lidé od věnce odejdou a třeba v případě dohořívání svíčky se vznítí suché jehličí a následně nábytek.

Sebe vypálil a souseda vyplavil

„Lidé si neuvědomují ani následky následných škod. Jeden obyvatel panelového domu na brněnském sídlišti loni vyzkoušel podomácku vyrobenou rachejtli a nebylo z toho pouze spáleniště, ale i vytopený byt o patro níž, do kterého protekla voda při hašení požáru. Oba majitelé bytů naštěstí měli sjednané pojištění, takže oba za pohromu, která jim nastala, dostali náhradu škody. Jeden kvůli ohni a druhý kvůli vodě,“ řekl Právu Václav Bálek z Allianz.

Rachejtle "vymlátily" autobaterii, musela přijet asistence

Ten vzpomíná i na kuriózní asistenci jednomu řidiči. Vybuchující rachejtle tak dlouho „dráždily“ alarm jednoho z vozů na pražském sídlišti, že se vybila autobaterie a motoristovi musela přijet pomoct asistenční služba pojišťovny.

„V prosinci a lednu také vrcholí topná sezóna, mnoho škod vzniká nesprávným použitím nestandardních topidel, například plynových teplometů,“ zdůraznil Novák z Kooperativy.

Co kryjí pojistky

Pojištění proti požáru bývá u významných pojišťoven zahrnuto již v základní variantě pojištění domácnosti nebo nemovitosti.

Nicméně, člověk nesmí porušovat povinnosti, které vyplývají z návodu na použití (pyrotechniky nebo topidel), a nesmí to dovolit ani dalším osobám (např. účastníkům domácího večírku).

„Pokud by taková neodborná manipulace, například použití venkovní pyrotechniky v bytě, měla podstatný vliv na vznik požáru, může pojišťovna pojistné plnění přiměřeně snížit“, upozorňuje Novák.

Dochází ale i k případům, kdy pyrotechnika vlétne do bytu zvenku a způsobí požár. „V takovém případě samozřejmě žádné snižování plnění nepřichází v úvahu. Navíc, pokud by byla zjištěna osoba, která tento požár způsobila, mohla by proti ní pojišťovna uplatnit tzv. regres – náhradu za vyplacené pojistné plnění“, upřesnil Novák.