Jak ale upozorňuje ředitel právního oddělení společnosti Provident Financial Martin Šváb, bankám a úvěrovým firmám to přinese více administrativy, což se může u některých společností projevit zdražením úvěrů.

Celková částka splatná zákazníkem

Nabídka spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je i jakýkoliv údaj o nákladech spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, musí od Nového roku podle Švába „jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou reprezentativního příkladu obsahovat roční procentní sazbu nákladů (RPSN), výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, celkovou výši půjčky či výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem“.

Dále tam nebude smět chybět ani údaj o době trvání úvěru nebo informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání půjčky za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem.

V případě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu pak bude muset být uvedena jejich cena a výše případné zálohy.

Do budoucna se tak třeba v reklamních letácích nebude moci vyskytovat jen osamocený termín „úroková sazba od“ s milimetrovou poznámkou o RPSN ukrytou v rohu letáku. Zástupci Providentu, jenž je v Česku největším poskytovatelem krátkodobých hotovostních půjček domácnostem, se před novináři rovněž vyslovili pro to, aby podobné informační podmínky jako pro spotřebitelské půjčky platily i pro dlouhodobé úvěry, například hypotéky.

Revoluce v reklamě

Nový zákon, který do českého právního řádu zavádí příslušnou evropskou legislativu, tak nejenže zprůhlední vztahy mezi věřiteli a dlužníky a možná se promítne i do cen úvěrů, ale současně revolučním způsobem zasáhne do reklamy finančních produktů. „Vzhledem k obrovskému množství informací již „klasická produktová“ reklama přestane existovat, nahradí ji imageová reklama propagující značku,“ uvedl Šváb.

Podle finančníků se tyto změny zásadně dotknou především televizní reklamy. Firmy působící v oblasti bankovnictví letos investují zejména právě do televizních spotů, za kterými s velkým odstupem následují tištěná média a internet.

Celkem bankovní a úvěrové společnosti od ledna do října investovaly do reklamy 2,46 miliardy korun, přičemž více než polovina z této částky směřovala do nákupu reklamního prostoru v televizi, uvedla nedávno společnost Admosphere, která reklamní výdaje monitoruje.

Kromě větší dostupnosti všech důležitých informací o půjčce nový zákon o spotřebitelském úvěru zlepšuje postavení dlužníka také v dalších ohledech. Například věřitel bude nově povinen odborně posoudit schopnost spotřebitele splácet úvěr. Ten bude moci odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů do 14 dnů od uzavření smlouvy. Spotřebitel bude také moci úvěr kdykoliv splatit.