Tento v historii EU největší investiční balíček míří do vědy, malého a středního podnikání a oblastí veřejné politiky a obchodních odvětví.

Od těchto peněz si Brusel slibuje „zvýšení konkurenceschopnosti Evropy a řešení společenských výzev, jako jsou změna klimatu, energetická bezpečnost a zabezpečení potravin, zdravotnictví a stárnutí obyvatelstva“.

Peníze si rozdělí 16 tisíc subjektů z výzkumných organizací, univerzit a odvětví, včetně tří tisíc malých a středních podniků. Během příštích 14 měsíců budou uděleny granty na základě „výzev k předkládání návrhů“ a jejich hodnocení.

Balíček je podle EK hospodářským stimulem, který by měl vytvořit více než 165 tisíc pracovních míst.

Penězovod pro zdravotnictví, výzkum a podnikatele

Například jen zdravotnictví získá přes 600 miliónů eur. Na výzkum informačních a komunikačních technologií (IKT) je určena podpora ve výši 1,2 miliardy eur.
Více než 1,3 miliardy eur je vyčleněno pro nejkreativnější vědce, které vybírá Evropská rada pro výzkum. Sedmi tisícům vysoce kvalifikovaných výzkumných pracovníků budou poskytnuty granty na podporu individuální mobility v hodnotě 772 miliónů eur.

Malé a střední podniky mají získat téměř 800 miliónů eur, přičemž rozpočty v několika oblastech mají být poprvé účelově vázané. Například u řady témat ve zdravotnictví, v znalostním biohospodářství, životním prostředí a nanotechnologiích musí účast malých a středních podniků dosáhnout 35 % celkového rozpočtu.