Podle ČKP se tak snižuje počet nepojištěných vozidel. Od ledna 2009 totiž neplatičům povinného ručení naskakují sankce od 20 do 300 korun denně. Nejedná se však o alternativu pojištění. Takže, když někdo způsobí škodu s nepojištěným vozidlem, tak sice ČKP uhradí škodu postiženému z garančního fondu, ale následně částku vymáhá po nepojištěném viníkovi. A jde to relativně rychle, například exekucí na plat.

Pokud máte auto, s nímž nejezdíte, tak můžete požádat o dočasné vyřazení vozidla z provozu, aby jste nemuseli povinné ručení platit. Ukládání tabulek registračních značek a osvědčení o registraci vozidla v rámci dočasného vyřazení vozidla z registru silničních vozidel se provádí u příslušného orgánu registrace vozidel, tedy obecního úřadu s rozšířenou působností.

Podle zákona je vlastník vozidla povinen do čtrnácti dnů od zániku pojištění odpovědnosti uzavřít smlouvu novou, a pokud tak neučiní, je povinen ve stejné lhůtě odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci vozidla orgánu registrace vozidel. V případě porušení této povinnosti lze uložit podle zákona fyzické nebo právnické osobě pokutu od 2 500 Kč až do 20 tisíc korun.

V případě, kdy vlastníci vozidel sami projeví zájem o dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel, musí příslušnému orgánu registrace vozidel spolu s žádostí o dočasné vyřazení vozidla z registru odevzdat tabulku s přidělenou registrační značkou (SPZ) a osvědčení o registraci vozidla a zároveň předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení z registru silničních vozidel.