Některé části ceny, přibližně polovina výsledného účtu, jsou regulované Energetickým regulačním úřadem (ERU). Přibližně polovinu konečné částky tvoří cena za silovou elektřinu. Výše ceny za silovou elektřinu není regulována, závisí na nabídce obchodníků a výrobců elektřiny a zákazník si může mezi konkurenčními nabídkami vybrat.

Tarify podle předpokládaného využití

Pro domácnosti je typická sazba D01 (pro menší využití), nebo D02 (pro vyšší využití). Cena elektřiny je stejná po celých 24 hodin. Je-li elektřina využívána pro ohřev teplé vody nebo vytápění, budou vhodnější dvoutarifové sazby s dobou nízkého tarifu v osm až 22 hodin.

Pro spotřebu víkendových chat a chalup se hodí tarify se sníženou cenou o víkendech.

Větší jistič znamená větší cenu

Třetí složkou ceny je paušální měsíční poplatek za odběrné místo (jistič), jehož výše se vyvíjí přímo úměrně s jeho velikostí měřenou v ampérech. Cena dále obsahuje poplatek za zúčtování, dotace na podporu výroby elektřiny z obnovitelných a kogeneračních zdrojů, ekologickou daň a daň z přidané hodnoty.

Smlouvu si důkladně prostudujte

Odborníci radí lidem, aby si důkladně prostudovali smlouvy s vybraným dodavatelem. Mohou obsahovat různá ustanovení a podmínky, například výpovědní lhůty, aktivační poplatky za uzavření smlouvy nebo deaktivační poplatky za její ukončení. Někteří dodavatelé naopak tyto podmínky neuplatňují vůbec.

Změna je snadná

Změna dodavatele je jednoduchá. Stačí podepsat smlouvu s novým dodavatelem. Buď ten zařídí všechno potřebné na základě plné moci nebo si to administrativně zajistíte sami.

Změna dodavatele je v souladu se zákonem bezplatná

Pokud si zákazník vybere jiného dodavatele a dohodne se s ním na budoucích dodávkách elektřiny, je důležité zvolit si správně datum, od kterého by měla být dodávka elektřiny novým dodavatelem zahájena.

„Změna dodavatele je proces, který nelze uskutečnit ze dne na den, protože vyžaduje provedení řady činností ještě před datem uskutečnění změny. Nejpozdější termíny zajištění těchto činností je proto vhodné stanovit a sledovat pomocí počtu dnů (pracovních nebo kalendářních) před dnem zahájení dodávek zákazníkovi novým dodavatelem,“ upozorňuje ERU.

Zákazník by měl v dostatečném časovém předstihu požádat o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, a to nejpozději v termínu dohodnutém ve smlouvě nebo uvedeném v obchodních podmínkách tohoto dodavatele.

Pokud zákazník provádí změnu dodavatele poprvé a nemá dosud uzavřenu smlouvu o připojení, měl by podle ERU požádat příslušného distributora, k jehož soustavě je odběrné místo tohoto zákazníka připojeno, o uzavření takové smlouvy.

Důležitý termín

„Žádost o uzavření smlouvy o připojení musí být zákazníkem předložena distributorovi nejpozději 17 pracovních dnů před datem, od kterého má být zahájena dodávka elektřiny novým dodavatelem, a musí obsahovat všechny potřebné údaje a náležitosti. Následně distributor uzavře se zákazníkem písemnou smlouvu o připojení,“ konstatuje ERU.

Smlouva může být uzavřena například i v době, kdy již zákazníkovi dodává elektřinu nový dodavatel.

Na základě žádosti o uzavření smlouvy o připojení distributor zaregistruje údaje o zákazníkovi (resp. jeho odběrném místě) v systému operátora trhu s elektřinou, což je nezbytné pro evidenci budoucích obchodů tohoto zákazníka.

Dále si musí zákazník smluvně zajistit dodávku elektřiny od nového dodavatele. Z pohledu Energetického regulačního úřadu je pro zákazníky typu domácnost nejvhodnější uzavřít s novým dodavatelem tzv. „smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny.“

Smlouva musí být uzavřena nejpozději 17 pracovních dnů před datem, od kterého má být zahájena dodávka elektřiny novým dodavatelem.

Obchodníky najdete na ERU
Distribuce elektřiny je od roku 2006 oddělena od výroby a obchodování. Zpočátku byly v této sféře výrazně aktivní jen ČEZ, Pražská energetika a E. ON.
V roce 2007 do ringu výrazněji vstoupily zhruba dvě desítky dalších obchodníků s elektřinou – distributorů, kteří využívají distribuční sítě, nakupují předem výrobní kapacity a pak elektřinu prodávají firmám a někteří i domácnostem.
Seznam držitelů licencí pro obchod s elektřinou najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Menší berou zákazníky gigantům

To, že se obchodování s elektřinou v Česku naplno rozběhlo, potvrzují pohyby na trhu. Menší prodejci elektřiny totiž loni získali desítky tisíc nových zákazníků, především z řad firem, na úkor energetických gigantů jako ČEZ, E.ON a PRE.

„Například firma Lumius, která mimo jiné dodává elektřinu Pražskému hradu, patří mezi přední alternativní prodejce proudu, loni meziročně zvýšila tržby o více než dvě miliardy na 5,8 miliardy korun,“ uvedla ČTK.

Další významný hráč Centropol Energy získává v posledních měsících podle obchodního ředitele Lukáše Pokrupy kolem 600 zákazníků denně, z nichž 99,9 procenta jsou bývalí zákazníci energetických gigantů jako ČEZ, E.ON nebo PRE. Firma očekává, že na konci roku bude mít smlouvu se zhruba 120 tisíci klienty, což je více než dvojnásobek současného počtu.

Výrazný nárůst zákazníků zaznamenává Centropol Energy především u domácností a malých podniků. V roce 2009 zvýšila firma své meziroční tržby za prodej elektřiny více než pětinásobně na 1,1 miliardy korun, letos je chce zdvojnásobit.

Desítky tisíc klientů ztratil podle svého mluvčího Ladislava Kříže ČEZ, který drží na trhu zhruba 45procentní podíl obchodu s elektřinou a zajišťuje téměř tři čtvrtiny tuzemské produkce.