Potvrzení o studiu se automaticky nepřikládá k daňovému přiznání. Student však musí počítat s tím, že při případné kontrole nebo vytýkacím řízení musí finančnímu úřadu nárok na slevu tímto potvrzením doložit.

Příklad 1

Student byl loni v červenci na brigádě v jedné soukromé firmě. Pracoval na dohodu o provedení práce a vydělal si 23 000 Kč hrubého. Protože podepsal prohlášení k dani, zaměstnavatel mu odečetl slevy na dani.

Jedná se o základní slevu 2070 korun na poplatníka a 335 korun slevu na studenta, protože mu předložil potvrzení o studiu. I přesto mu srazil zálohu na daň, konkrétně 1045 Kč. O provedení ročního zúčtování tohoto zaměstnavatele do 15. února  nepožádal. Byl totiž na stáži v Londýně. Ještě ale není nic ztraceno.

Vysvětlení

V tomto případě student není povinen podat přiznání, ale je to pro něho výhodné. Kdyby to neudělal, připravil by se zbytečně o peníze. V přiznání si totiž může uplatnit základní slevu na dani v celoroční výši  24 840 korun a roční slevu na studenta 4020 korun, což bohatě vynuluje daň vypočtenou z celkového ročního příjmu.

Finanční úřad mu sražené zálohy po 1. dubnu vrátí jako přeplatek na dani. Protože se z dohod o provedení práce neplatí sociální ani zdravotní pojištění, studentovi zůstane i přes nezbytné „úřadování“ celá částka 23 000 Kč.

Příklad 2

Jiný student pracoval v červenci 2009 na základě dohody o pracovní činnosti a vydělal si rovněž 23 000 Kč hrubého. Neměl podepsané prohlášení k dani. Zaměstnavatel mu srazil sociální a zdravotní pojištění ve výši 2530 Kč (6,5 % a 4,5 %, dohromady 11 %).

Základem pro výpočet zálohy na daň je superhrubá mzda 30 900 Kč (hrubá mzda navýšená o 34 %, zaokrouhlená na stokoruny nahoru). Z tohoto základu daně mu  srazil zálohu na daň 15 % ve výši 4635 Kč. Student dostal v „čistém“ 15 835 Kč (23 000 -2 530 - 4 635).

Vysvětlení

Protože student nepodepsal prohlášení k dani, měl by podle zákona podat přiznání. V tomto případě se mu ale povinné „papírování“ vyplatí. V přiznání opět jako v předešlém příkladu uplatní obě slevy na daň – 24 840 Kč a 4020 Kč. Tím mu vyjde nulová daňová povinnost.

Sraženou zálohu 4635 Kč mu finanční úřad vrátí jako přeplatek. Student o to požádá na poslední straně přiznání. Sražené pojistné mu však nikdo nevrátí. I tak mu z 23 000 Kč zůstane „slušných“ 20 470 Kč.