OTÁZKA: Manžel pobírá starobní důchod a zároveň vykonává údržbářské práce pro bytové družstvo. Má uzavřené dvě dohody o pracovní činnosti (každá na jiné nákladové středisko), vždy opakovaně pro každý rok od 1.1. do 31.12.

Na každou dohodu pobírá mzdu 1500 Kč. Od výplaty za měsíc únor 2009 mu přestal zaměstnavatel srážet částky na zdravotní a sociální pojištění a také daň. Každý rok podepisuje daňové prohlášení a žádost o roční vyúčtování daně.

Pro rok 2009 účetní řekla, že není nutné žádost o roční zúčtování podepisovat. Daňové prohlášení pro rok 2009 podepsané je.

Chci vědět, jestli zaměstnavatel postupuje správně, podle jakého předpisu a jak má manžel postupovat, aby se vše napravilo.

Daňový expert Josef Drbohlav: Váš manžel postupuje daňově správně. Protože má příjmy pouze od jednoho plátce, podepsal u něho prohlášení k dani. Ten mu v tomto případě uplatňuje měsíční slevu na dani ve výši 2070 Kč. S ohledem na výši příjmu je vypočtená záloha na daň nižší než tato sleva. V důsledku toho manžel neplatí za jednotlivé kalendářní měsíce žádnou zálohu na daň.

Roční zúčtování za této situace ztrácí smysl.
Kdyby ovšem manžel prohlášení k dani nepodepsal, plátce by mu podle zákona srážel daň ve výši 15 %, neboť jeho měsíční příjem nepřesáhl 5000 Kč. Protože se jedná o srážkovou daň, kterou je daňová povinnost jednou provždy vyrovnána, už by ji nemohl dostat zpátky.

Odbornice na pojistné Marta Ženíšková: Od 1. 1. 2009 platí nové podmínky pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců a tím i pro placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění z odměn za činnost konanou na základě dohody o pracovní činnosti.

Jestliže odměna je sjednána ve výši 1500 Kč (je sjednána na částku nižší než 2000 Kč měsíčně), a skutečně nedosáhne výše aspoň 2000 Kč v kalendářním měsíci, neplatí se z takové odměny pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Každá dohoda o pracovní činnosti se posuzuje samostatně, i když u téhož zaměstnavatele má váš manžel uzavřeny dvě dohody o pracovní činnosti. Pojistné se ani z jedné z nich neplatí.

Pojistné a obnova živnosti

OTÁZKA: Mám přerušenou živnost (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) a zajímá mě, zda když živnost obnovím (aktivuji) jsem povinen ihned začít platit sociální a zdravotní pojištění?  Rozsah práce a počet zakázek nemohu dopředu vědět, možná za 3 měsíce po aktivaci živnosti přijde zakázka - např. smlouva o dílo, pak nic a za další půlrok opět něco anebo nepřijde zakázka vůbec žádná, ale aktivací živnosti bych chtěl být na případnou zakázku připraven.

OOdbornice na pojistné Marta Ženíšková: Jak pro sociální, tak i pro zdravotní pojištění se osoba vlastnící živnostenské oprávnění stává OSVČ až dnem, v němž zahájila výkon činnosti. Samotné oprávnění k výkonu podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nezakládá povinnost přihlásit se u OSSZ a zdravotní pojišťovny jako OSVČ.

V roce zahájení podnikání je OSVČ povinna platit zálohy na sociální zabezpečení pouze v případě, je-li tzv. OSVČ hlavní. Je-li OSVČ vedlejší, zálohy neplatí (je-li například poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, studentem nebo platí pojistné na sociální zabezpečení jako zaměstnanec, to znamená, že je ze zaměstnání účastna nemocenského nebo důchodového pojištění).

S ohledem na Vámi předpokládaný rozsah výdělečné činnosti lze předpokládat, že budete OSVČ vedlejší.

Zálohy na zdravotní pojištění neplatí OSVČ v roce zahájení činnosti, patří-li do kategorie osob, za které je plátcem pojistného stát, anebo je zaměstnancem, a příjmy ze zaměstnání budou vyšší než z podnikání.

Pravděpodobně i pro zdravotní pojištění patříte mezi osoby, které nejsou povinny platit zálohy na pojistné v roce zahájení činnosti.