S odvoláním na údaje poskytnuté penzijními fondy k prosinci 2009 MF oznámilo, že neukončených penzijních připojištění je celkem 4,39 miliónu.

„To je proti konci roku 2008 o 187 tisíc více, tedy o 4,5 %. Tempo růstu penzijního připojištění je však pomalejší než v předchozích letech,“ dodalo ministerstvo.

Zároveň ale narostl objem státních příspěvků, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. V roce 2009 činil objem vyplacených státních příspěvků 5,3 miliardy korun, což je o 258 miliónů korun více než za rok předchozí.

Podívejte se, kolik dostanete od státu 

Celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů) v roce 2009 dosáhl 22,9 miliardy korun, což je o 1,07 miliardy více oproti roku 2008.

Výnosy penzijních fondů - srovnání

„Míra zapojení obyvatelstva v penzijním připojištění převyšuje 70 % ekonomicky aktivních v ČR, a to bez započtu penzijně připojištěných nad 60 let, kteří tvoří cca 20 % z celkového počtu spořících. Příspěvek zaměstnavatele na své připojištění obdržel na konci sledovaného období téměř každý čtvrtý připojištěný,“ konstatuje ve své optimisticky laděné zprávě ze závěru loňského roku Asociace penzijních fondů.

Kalkulačka penzijního připojištění

Podle ní „základní ekonomické ukazatele v oblasti penzijního připojištění za loňský rok zaznamenaly opětovný nárůst klientů i spravovaného majetku.“

Sjednejte si penzijní připojištění s odměnou