DŘÍVE

V roce 2009 byla pro výpočet dávek nemocenské používána odstupňovaná sazba. Platilo pravidlo, že čím déle byl zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, tím vyšší podíl z vyměřovacího základu pobíral.

"Zatímco od 15. do 30. dne nemoci činila výše nemocenského 60 % denního vyměřovacího základu, mezi 31. a 60. dnem byla už 66 % základu a od 61. dne pak 72 % základu. Náhradu mzdy za první dva týdny nemoci platil stejně jako v současnosti zaměstnavatel," vysvětluje advokátka Nataša Randlová.

NYNÍ

"Od 1. ledna 2010 však došlo ke změně a místo odstupňované sazby bude při výpočtu nemocenského pojištění uplatňována pouze sazba jednotná.

Podíl z denního vyměřovacího základu je v letošním roce 60 %, a na rozdíl od minulého roku se od 15. kalendářního dne po celou zbývající dobu pracovní neschopnosti již nebude měnit. Například zaměstnanec s hrubou mzdou 20 000 Kč, který bude nemocný 90 dní, by v roce 2009 za dobu své nemoci dostal od správy sociálního zabezpečení přibližně 30 000 Kč, v roce 2010 ale dostane jen 27 000 Kč," konstatuje Barbora Suchá z Randl Partners.

Ke snížení nemocenské došlo i u nároků vzniklých před 1. lednem 2010, pokud náležely do 31. prosince 2009 ve vyšší sazbě než 60 %. Dlouhodobě nemocní, kteří do prosince 2009 pobírali 66 nebo 72 % denního vyměřovacího základu, budou tedy od 1. ledna pobírat jen 60 %. "Tato úprava nemocenského pojištění byla přijata pouze na přechodnou dobu od 1. ledna do 31. prosince 2010," uvedla Randlová.

Od roku 2011 by se tedy měly vyplácené dávky opět zvýšit na úroveň z roku 2009, pokud ovšem mezitím nebudou přijaty další novelizace zákona o nemocenském pojištění.

Od 1. ledna 2010 se taktéž změnily redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v závislosti na vývoji průměrné mzdy, což ale výslednou výši dávek nemocenského pojištění ovlivnilo minimálně.