Zatížit se splátkami tzv. na dřeň, kdy s momentálním příjmem vycházíte na stokoruny, se rozhodně nevyplácí.

Dlužník může totiž velmi jednoduše přijít o všechen svůj majetek a střechu nad hlavou, a to i když je třeba už v polovině své splátkové tratě. Přitom exekucí mohou být postiženi i další rodinní příslušníci.

„V okamžiku, kdy je na vás nařízena exekuce a vy bydlíte u rodičů, příbuzných a podobně, může exekutor postihnout majetek těchto osob. Exekutor na místě nezkoumá, čí majetek zrovna sepisuje,“ varuje Poradna při finanční tísni.

Takže když si třeba u kamaráda necháte v úschově notebook a zrovna k němu přijde exekutor, může vám ho rovněž zabavit, přestože není majetkem vašeho známého. Vaší jedinou možností je exekutory oficiálně požádat, aby daná věc byla z exekučního řízení vyjmuta.

Exekutoři ale předem nezkoumají, zda to či ono v bytě dlužníka patří jeho příbuzným a známým. V praxi berou do exekuce vše, co jim přijde pod ruku, a v následné dražbě to může pokrýt dlužnou částku a odměnu exekutora.

Myslete na finanční polštář

Zadlužení českých domácností u bank a finančních institucí neustále rok od roku roste. Na konci loňského roku už to bylo podle ČTK více než 900 miliard korun. Každý obyvatel České republiky dluží v průměru 92 572 korun. Na druhou stranu být úplně bez dluhů se v současnosti podaří asi jen málokomu.

Finanční specialisté ovšem upozorňují, že míra zadlužení by měla být rozumná. Řada domácností totiž nemá dostatečnou rezervu pro případ, když dojde k nečekaným událostem a výpadkům příjmů.

Počet evidovaných exekucí v loňském roce poprvé v historii přesáhl jeden milión. Vzhledem k tomu, že některé osoby byly vystaveny většímu počtu exekucí, odhaduje se, že exekucí již prošell každý dvacátý obyvatel ČR.

Podle odborníků by lidé měli mít a průběžně si vytvářet finanční rezervu v hotovosti minimálně na tři, lépe však na šest měsíců. Takový „polštář“ pokryje všechny pravidelné splátky, jestliže se vám něco stane nebo přijdete o práci či v případě podnikání o zakázky.

Koeficient zadlužení

Raději než strkat hlavu do písku se slovy: nějak bylo a nějak bude, by si lidé měli podle finančníků udělat podrobný přehled o domácím rozpočtu s výhledem zhruba na rok dopředu. Pomoci by jim v tom mohl například koeficient rozumného zadlužení, vyvinutý Poštovní spořitelnou. Ten pomůže jednoduše zhodnotit momentální finanční situaci domácnosti a případné nebezpečí budoucích finančních problémů.

K obdobným propočtům rovněž slouží finanční kalkulátory na Seznamu.cz.

Poradny pro finanční tíseň

Těm, kteří se dostávají do finančních problémů, mohou pak pomoci specializované občanské poradny či Poradna při finanční tísni. Poradí třeba, jak požádat o osobní bankrot.

Jak se jednotlivec může oddlužit
* Oddlužení je způsob řešení platební neschopnosti (úpadku) podle insolvenčního zákona.
* Může proběhnout prodejem majetku – výtěžek z prodeje však musí dosahovat minimálně 30 % nezajištěných pohledávek – nebo formou splátkového kalendáře na dobu pěti let. Po celou dobu splácení zůstává dlužníkovi z jeho příjmu pouze tzv. nezabavitelná část mzdy; v současnosti maximálně 6930 Kč pro jednotlivce. Za každou vyživovanou osobu se tato částka navyšuje o 1155 Kč. Zbytek odevzdává věřitelům.
* Za pět let musí dlužník splatit nezajištěným věřitelům minimálně 30 % pohledávek. Po splnění oddlužení, ať už prodejem majetku či plněním splátkového kalendáře, může dlužník požádat soud o osvobození od placení zbylých pohledávek.
* O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé, příp. soud, nikoliv dlužník. O oddlužení mohou požádat pouze fyzické osoby – nepodnikatelé s čistým trestním rejstříkem.
* Návrh na povolení oddlužení se podává k příslušnému krajskému soudu.