"Podle předběžných informací od právních zástupců ČR byl na jednání v Londýně stanoven časový harmonogram dalšího průběhu arbitráže. Byly stanoveny lhůty oběma stranám pro zaslání písemných vyjádření," uvedl Jaroslav Růžek z tiskového oddělení ministerstva financí.

"Na svém dalším zasedání tribunál rozhodne, zda a o jakých nárocích EMV má pravomoc rozhodovat. Od rozhodnutí této otázky se pak bude odvíjet další postup ve sporu," dodal Růžek.

Ve hře je ale také zřejmě varianta, že by se obě strany dohodly o ukončení sporu mimo arbitráž. Pro ministerstvo financí by bylo přijatelné řešení, při kterém bude ze strany EMV snížen požadavek na výši odškodnění.

Spor trvá šest let

Spory o TV3 se trvají zhruba šest let. Licenci k této televizi dostal Martin Kindernay, kterému rozjezd stanice v letech 2000 a 2001 pomáhala financovat právě EMV. Posléze tato firma chtěla, aby licenci převedl na lucemburskou společnost KTV, kterou sice Kindernay formálně vlastnil, ale ovládala ji právě EMV. Převod tehdejší vysílací rada odmítla.

Rada naopak posléze souhlasila, aby licence přešla na RTV Galaxii vlastněnou původně Kindernayem, který ji posléze prodal GES Media Holdingu. RTV Galaxie na základě licence začala vysílat regionální programy TV Praha a TV Hradec Králové.

Kvůli postupu rady se posléze rozhodla EMV obrátit na soud, který předloni v prosinci rozhodnutí rady o převodu licence na RTV Galaxii zrušil. Licence se tak po třech letech vrátila Kindernayovi, který ale mezitím televizní byznys opustil.

RTV Galaxie začala poté působit jen jako servisní organizace a očekávala, že současná vysílací rada obratem licenci převede na ni zpět. To se nestalo a nakonec loni v polovině července TV Praha a TV Hradec Králové kvůli finančním ztrátám ukončily vysílání. Kindernay posléze opětovně nabytou licenci vrátil zpět vysílací radě.