S věkem se postupně platy stejně vzdělaných žen a mužů více sbližují, rozdíl mezi odměňováním maturantek a vysokoškolaček však zůstává. Vyplývá to z pravidelné zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Procentuální poměr mezd vysokoškoláků v předdůchodovém věku je 74:100 v neprospěch žen. Platy maturantek před penzí dosahují 90 procent toho, co si vydělají jejich stejně vzdělaní vrstevníci.

Vysokoškolačky začínají ve svých zaměstnáních s největším handicapem v odměňování. I ženy bez maturity totiž dosahují ve věku 30 až 44 let platů alespoň ve výši 68 procent stejně starých a vzdělaných mužů.

Ve Švýcarsku berou ženy polovinu toho, co muži

Rozdíly v příjmech žen a mužů v různých zemích jsou značné. Například třicátnice v Koreji a ve Švýcarsku průměrně dosahují příjmů ve výši 51 procent svých vrstevníků. V Belgii činí rozdíl 74 procent v neprospěch žen. V Maďarsku, Lucembursku a Polsku, kde do příjmů nejsou zahrnuta data za částečný úvazek, tvoří příjem žen v této věkové skupině 62 procent příjmu mužů. Ve věku 55 až 64 let pak ženy v těchto zemích pobírají 74 procent příjmů stejně starých mužů.

Fakt, že ve většině zemí světa nacházejí ženy na trhu práce uplatnění hůře než stejně vzdělaní muži a dostávají v průměru nižší platy, konstatují i další srovnávací studie. Podle obhájců práv žen je totiž stále hluboce zakořeněný stereotyp, že na ženách má hlavně spočívat většina každodenních starostí o rodinu a domácnost.

V ČR činí průměrný výdělek ženy 81 procent mzdy muže, ovšem na nižších průměrných výdělcích žen se podle analytiků podílí například i vyšší využívání zkrácených pracovních úvazků u žen.