"Výsledkem jednání je ukončení dlouhotrvajících rozporů mezi vládními resorty a regiony, což umožňuje uzavřít významnou část přípravy operačních programů a České republice se tak výrazně zvýšily šance na přijetí jejího národního programu v Evropské komisi a tím i možnost čerpání peněz," uvedla tisková mluvčí ministerstva Jana Víšková.

"Je to velký pokrok, podařilo se nám najít kompromis mezi zájmy státních institucí i jednotlivých krajů. Zvětšili jsme objem prostředků z evropských fondů pro regiony o více než 30 miliard korun," uvedl Gandalovič.

"Jsem přesvědčený, že podpora regionálního rozvoje bude mnohem efektivnější, pokud bude v odpovědnosti krajských autorit, a ne vzdálených centrálních institucí, jako tomu bylo doposud," dodal Gandalovič.

Ministr Gandalovič jednal i s Transparency International

Ministr Gandalovič také jednal se zástupci organizace Transparency International o stávajících pravidlech čerpání prostředků z fondů Evropské unie. 

Zástupci Transparency International na jednání vyjádřili pochybnost, zda veškeré projekty financované ze strukturálních fondů v současné době skutečně míří do oblastí, vymezených operačními programy. Zároveň poukázali na roztříštěnost informací a rozdílnou úroveň informačních zdrojů o této problematice, které nyní musí žadatelé o podporu z EU čelit.

Dnes už je zřejmé, že na počátku přípravy systému pro čerpání z fondů EU došlo k nastavení až příliš striktních procedur a složitých implementačních struktur, upozornil Gandalovič. Také dosavadní způsob informování potenciálních žadatelů o podporu není podle jeho názoru efektivní a musí se změnit.  Na zlepšení celého systému už začalo ministerstvo pracovat.

"Připravujeme jak zjednodušení v podávání a schvalování žádostí, urychlení procesu hodnocení a výběru projektů, tak zlepšení systému kontroly a zvýšení průhlednosti čerpání peněz, " doplnil ministr pro místní rozvoj.