Antimonopolní úřad své rozhodnutí zdůvodnil tím, že se činnosti spojujících se firem v ČR nepřekrývají, a že spojení nepovede ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na trhu stavebního spoření.

"Modrá pyramida stavební spořitelna je specializovanou bankou, která se zabývá výhradně poskytováním služeb v oblasti stavebního spoření. Oproti tomu Komerční banka, náležející do skupiny Societé Générale, poskytuje v ČR jako univerzální banka celý komplex bankovních a finančních služeb. V oblasti stavebního spoření vlastní produkty ani služby samostatně nenabízí, pouze na smluvním základě distribuuje a nabízí produkty Modré pyramidy prostřednictvím své distribuční sítě," uvedl tiskový mluvčí antimonopolního úřadu Kristián Chalupa.

Česká pojišťovna (ČP) také Komerční bance prodá za 24 miliónů eur (677 miliónů korun) svůj desetiprocentní podíl v Modré pyramidě. KB vlastní v Modré pyramidě již nyní 40 procent akcií, takže po odkoupení podílu od BHW a od ČP spořitelnu stoprocentně ovládne. Celková kupní cena za podíl 60 procent v Modré pyramidě činí 144 miliónů eur (asi 4,1 miliardy Kč).

Údaje o stavební spořitelně Modrá pyramida k 31.12.2005
položka v miliónech eur v miliardách korun
celková aktiva 2023 56,6
vlastní kapitál 47 1,4
prostředky klientů 1920 53,8
poskytnuté úvěry 674 18,9
čistý zisk 9 0,25
Zdroj: KB

KB je součástí skupiny Société Générale, která je čtvrtou největší bankovní skupinou v eurozóně. KB má 7 400 zaměstnanců a 1,5 miliónu klientů.

Německá BHW podniká v oblasti stavebního spoření a úvěrů na bydlení a má 2,7 miliónu klientů. Od ledna 2006 je BHW součástí skupiny Postbank, která poskytuje služby drobného bankovnictví v Německu více než 14,5 miliónu klientů. Postbank získala podíl v Modré pyramidě při převzetí operací hypoteční banky BHW na počátku letošního roku.