Věřitelé odmítli plán managementu Jukosu na obnovu firmy drtivou většinou. Proti návrhu hlasovalo 94,2 procentní většina. Vzápětí věřitelé požádali konkurzní soud, aby vyhlásil nad firmou bankrot a jmenoval likvidátora jejího majetku. Soud rozhodnutí naplánoval na 1. srpna.

Spory o solventnost Jukosu

Největším věřitelem Jukosu je stát, respektive daňový úřad. Největší část zbývajícího majetku Jukosu ale pravděpodobně připadne jeho dalšímu velkému věřiteli, kterým je ropná společnost Rosněft. Podle soudem jmenovaného správce Jukosu Eduarda Rebguna jsou ale závazky zhruba o 14 miliard rublů (asi 12 miliard korun) firmy vyšší, než je hodnota zbylého majetku Jukosu.

S tím nesouhlasí bývalý generální ředitel Jukosu Steven Theede, který minulý týden rezignoval na protest proti nezájmu správce o záchranu firmy. Podle Theeda má majetek Jukosu hodnotu nejméně 30 miliard dolarů a pohledávky činí 19 miliard dolarů, to znamená, že firma je solventní. Právník Jukosu Zak Clement v úterý řekl, že majetek Jukosu dosahuje dokonce 37 miliard dolarů. Rebgun naproti tomu odhaduje pouze 18 miliard dolarů.

Poslední kapitola

Likvidace Jukosu tak s největší pravděpodobností uzavře příběh soustředěného útoku na tuto kdysi mocnou firmu. Jukos se dostal do dluhů pod tlakem obřích daňových pohledávek ruských úřadů, které podle řady pozorovatelů měly za cíl zničit impérium nepohodlného podnikatele Michaila Chodorkovského.

Zatímco Chodorkovskij byl uvězněn a odsouzen na osm let, vyčíslil stát své pohledávky vůči Jukosu až na 33 miliard dolarů. I po prodejích velkých částí majetku Jukos ruským úřadům dluží ještě asi 13 miliard dolarů.