Někteří prodejci tvrdí, že poplatky, které mají nahradit autorům ušlý zisk za kopírování jejich děl, by se mohly promítnout do cen zboží, pokud by byly příliš vysoké. Ani mobilní operátoři chystanou vyhlášku ministerstva kultury nevítají. "Snažíme se s ministerstvem kultury jednat, ale to více naslouchá autorskému svazu," řekl v pondělí Právu tiskový mluvčí T-Mobile Jiří Hájek. Na dotaz, jak by to prodražilo mobilní telefony, Hájek odpověděl: "Šlo by jen o pár desítek korun. Ty by klient zaplatil buď při koupi telefonu, nebo jako příplatek při pořizování paměťové karty."

Ministerstvo však ubezpečuje, že obavy z výraznějšího zdražení výrobků nejsou na místě. "Jednáme s ochrannými autorskými svazy i obchodníky. Účelem vyhlášky není takzvaně nalít víc peněz autorům, ale přizpůsobit předpis vývoji technologií. Nechceme ani razantně zasáhnout do trhu," řekl Právu Pavel Zeman, vedoucí oddělení autorského práva ministerstva kultury, které příští týden předloží vyhlášku legislativní radě vlády. "Ministerstvo vycházelo z předpokladu, že objem inkasovaných odměn by měl v zásadě zhruba odpovídat jeho stávající výši. Protože je ale vyhláška v připomínkovém řízení a zaznamenali jsme řadu návrhů, je předčasné mluvit o konkrétních číslech," dodal.

Poplatky za mobily podle kapacity paměti

Text vymezuje typy přístrojů a nosičů, které budou zpoplatňovány, a navrhuje výši poplatků. Ty se budou platit tak jako dosud, z vyrobených nebo dovezených přístrojů k zhotovování tiskových kopií a záznamů a z nenahraných nosičů včetně CD a DVD. Za přístroje měl odvádět obchodník kolektivním správcům autorských práv tři procenta z ceny výrobku, u nosičů to byly čtyři procenta z ceny. V případě CD a DVD tedy šlo řádově o koruny. Napříště by se měl platit z nosičů paušální poplatek, ale podle Zemana by měl zůstat v řádu korun. Paušální sazba by se měla týkat i kopírek.

Pod autorský zákon spadají také moderní mobilní telefony, které obsahují paměťové karty a umožňují přehrávat hudbu, i když v zákoně dosud nebyly vyjmenovány. "Vyhláška nikdy nezahrnovala mobily do kategorie přístrojů, což by skutečně znamenalo stokorunové poplatky. Bude se platit jako z ceny nosičů, a to podle kapacity obsaženého paměťového média," sdělil Zeman. Poplatky by podle něj měly tedy dosáhnout nanejvýš desítek korun. Vyhláška tedy nebude znovu "zdaňovat" vyzváněcí melodie, za které prodejci už svazům platí.