Samotné příjmové daně nejsou přitom v Česku nijak vysoké. Podle časopisu Lobby na nich člověk s průměrným platem v průměru zaplatí 8,4 procenta ze svých příjmů. Vysoko nad evropský průměr se ale ČR dostává, když se k daním připočte sociální pojištění, které je u nás čtvrté nejvyšší z evropských zemí.

"Přes vysoké odvody do sociálního a zdravotního pojištění máme jedny z nejnižších penzí a nedostatek peněz ve zdravotnictví," upozornil ředitel sekce ekonomiky účetnictví Svazu průmyslu a dopravy Tomáš Barták.

Pojištění odváděné zaměstnavateli a zaměstnanci tvoří v České republice 47,5 procenta mzdových nákladů. Svaz průmyslu a dopravy proto dlouhodobě žádá, aby se toto zatížení snížilo. A doporučuje také tyto dodatečné náklady zveřejňovat na výplatních páskách, aby každý zaměstnanec věděl, kolik za něj musí zaměstnavatel odvádět nad rámec jeho čisté mzdy.

Celková zdanění práce je v ČR 42,5 procenta

Průměrný hrubý příjem byl v Česku loni 19 030 korun. Z toho představovala daň z příjmu 1866 Kč, sociální pojištění 1523 Kč a zdravotní pojištění 857 korun. Kromě toho platil ještě zaměstnavatel 4948 Kč za sociální pojištění a 1713 korun za zdravotní pojištění.

Celkové zdanění práce v ČR tak v průměru činilo 42,5 procenta. To je podstatně méně než v Belgii, kde zdanění loni bylo 55,4 procenta, v Německu 51,8 %, ve Francii 50,1 %, v Maďarsku 49,2 % a Rakousku 47,4 %.

Naopak výrazně menší zdanění než v ČR bylo podle OECD loni na Slovensku (38,3 %), v Portugalsku (36,2 %), i ve Velké Británii (33,5 %). Nutno ovšem připomenout, že zatímco v Česku je i díky daňové politice nejméně obyvatel pod hranicí chudoby ze zemí Evropské unie, na Slovensku je chudých nejvíce.